عملكرد شش ماهه توزيع برق غرب مازندران

مشتركان برق غرب مازندران به حدود 640 هزار مشترك رسيد

مديرعامل توزيع برق غرب مازندران گفت: در شش ماه اول امسال تعداد 11867 اشتراك جديد برقرار شد كه با احتساب آن مجموع آمار مشتركان منطقه غرب مازندران به 639908 مشترك رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شركت در اين باره گفت : احداث 74 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 119 كيلومتر شبكه فشار ضعيف به منظور توسعه شبكه و تامين برق متقاضيان جديد يكي از فعاليت ها در اين زمينه است. كه در همين راستا تعداد 223 دستگاه ترانس با مجموع ظرفيت 21 مگاوات آمپر نيز به تاسيسات موجود افزوده شد.

وي افزود: نتيجه اين اقدامات تعداد 11867 اشتراك جديد برقرار شد كه با احتساب آن مجموع آمار مشتركان منطقه غرب مازندران به 639908 مشترك رسيد.

فرح زاد گفت : در همين مدت 26 كيلومتر از شبكه هاي قديمي با سيم بدون عايق اصلاح و بجاي سيم سيم ، كابل خودنگهدار داراي عايق جايگزين شد كه كمك موثري دركاهش خطرات ، كاهش اتصالي و خاموشي و همچنين بهبود ملاحظات زيست محيطي دارد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران ادامه داد: برق رساني به روستاي سخت گذر كاوه ملك در شهرستان تنكابن انجام شد كه درنظر است در نيمه دوم سال جاري ، به روستاي ليه در شهرستان تنكابن و همچنين روستاي ساروس در بخش كجور شهرستان نوشهر نير برق رساني انجام شود.

کد خبر : 95020
تاریخ : سه شنبه ، ٠٦ آبان ١٣٩٩ ١١:١٦
تعداد بازديد : ٩٢
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا