احداث و بهسازي بيش از 11 هزار متر شبكه توزيع برق در شهرستان مهديشهر

مديرتوزيع برق شهرستان مهديشهر گفت: طـرح توسعـه وبهينـه سازي 11هـزار و 154 متر شبكه هاي فشار ضعيف و فشار متوسط هوائي و زميني در اين شهرستان اجرائي شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان سمنان، حسين حافظي با اشاره به اين كه براي ارائه خدمات به متقاضيان جديد، شش هزار و 342 متر شبكه توزيع برق از فـروردين ماه امسـال تا زمان حاضر در سطح اين شهرستان داير شده افزود: عمليات بهينه سازي چهارهزار و 812 متر خطوط برق رساني، از جمله اقدامات صورت پذيرفته براي استمرار خدمات دهي به مشتركان اجرايي شده است.
وي با بيان اين كه پنـج ايستگاه هوايي تـوزيع بـرق با قدرت 200 كيلوولت آمپر در جهـت تغـذيه بـرق متقاضيـان و مشتركان جديد نصب و بهره برداري شده تصريح كرد: با برقراري اين تعداد ترانس هـوايي، هـم اينك مجمـوع ظرفيت پست هاي توزيع برق شهرستان مهديشهر، 69 هزار و 675 كيلوولت آمپر برآورد مي شود.
وي با اظهار اين كه دايرنمودن يك هزار و 990 متر كابل خودنگهدار، از طرح هاي صورت گرفته اين مديريت در راستاي پروژه كاهش تلفات انرژي الكتريكي به شمـار مي رود اضـافه كرد: از آغاز سال جاري تاكنون، 162 پروژه عمراني برق رساني در اين شهرستان به انجام رسيده كه جهـت عملياتي نمودن اين تعداد پروژه، 14 ميليارد و 119 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.
حافظي اعلام كرد: تبديل 500 متر شبكه فشار متوسط هوايي به زميني حدفاصل ميدان فردوسي تا پست زميني زيارت، بهينه سازي و تبديل دوهزار متر شبكه مسي به كابل خودنگهدار در روستاي فولادمحله و بهسازي شبكه فشار متوسط و تعويض پايه هاي فرسوده منطقه رسم رودبار حدفاصل روستاي گردكلاه تا گوشوارك، به عنوان پروژه هاي در دست اقدام اين مديريت مي باشند كه با برنامه ريزي انجام شده، تا اواخر آذرماه امسال به اجرا درخواهند آمد.

کد خبر : 95014
تاریخ : سه شنبه ، ٠٦ آبان ١٣٩٩ ١٠:٢٩
تعداد بازديد : ٥٨
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي