برق اميد فرصتي جهت فرهنگسازي مديريت مصرف و تحقق منافع ملي

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل گفت : اجراي طرح " برق اميد " فرصت مغتنمي است جهت تغيير نگرش مصرف كنندگان «بخش خانگي» به استفاده صحيح از منابع انرژي و حفظ محيط زيست جهت تحقق منافع ملي

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل "حسين قديمي " با اشاره به جزئيات اجراي طرح برق اميد گفت: هدف طرح اميد ، تغيير نگرش و باور مصرف كنندگان به استفاده صحيح از منابع انرژي و حفظ محيط زيست با استفاده از ساز و كارها تشويقي و بازدارنده است.
وي افزود : طرح برق اميد فرصت مناسبي براي توسعه صرفه جويي بوده و اين طرح مخصوص مشتركان خانگي است.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل اظهار داشت : طبق تعرفه بندي انجام شده در اين طرح ، مشتركان برق به سه دسته كم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسيم شده اند كه ازابتداي آبان ماه 99 صورتحساب برق مشتركان كم مصرف رايگان محاسبه خواهد شد.
حسين قديمي گفت : با توجه به اينكه تعرفه هاي برق پلكاني است، مشتركان پر مصرف نيز مي توانند با رعايت نكات مديريت مصرف، از افزايش مصرف برق جلوگيري كرده و با ورود به طبقه خوش مصرف ها، بهاي كمتري براي برق محل مسكوني خود بپردازند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل اظهار داشت : الگوي مصرف در مناطق مختلف جغرافيايي و در ماههاي مختلف ، بر اساس كيلوواتساعت در ماه  تعيين شده است .
حسين قديمي گفت : در استان اردبيل ؛ پارس آباد ، بيله سوار و اصلاندوز جزو مناطق گرمسيري 4 مي باشند و ساير شهرستانهاي اين استان در دسته مناطق عادي مي باشند .
اين مقام مسئول استاني افزود : در مناطق گرمسيري 4 كه سه شهرستان پارس آباد ، بيله سوار و اصلاندوز جزو اين مناطق مي باشند در ماههاي گرم سال ( چهار ماه ، خرداد تا شهريورماه) متوسط مصرف ماهانه آن ها در يك دوره تا 150 كيلووات ساعت و كمتر باشد جزو مشتركان كم مصرف خواهند بود و در ساير فصول همچون ساير مناطق استان خواهند بود . وي اظهار داشت : در استان اردبيل مشتركاني كه در ماه هاي گرم سال ( چهار ماه ، خرداد تا شهريورماه) متوسط مصرف ماهانه آن ها در يك دوره تا 100كيلووات ساعت و كمتر باشد در دسته مشتركان كم مصرف، 101 تا 300 كيلووات ساعت خوش مصرف و مشتركان با مصرف بيش از 300 كيلووات ساعت جزو دسته پرمصرف ها خواهند بود .
وي اعلام كرد : براي ساير ماه هاي سال نيز مشتركاني كه در سطح استان مصرف آن ها تا 80 كيلووات ساعت باشد شامل مشتركان كم مصرف، بين 81 تا 200 كيلووات ساعت خوش مصرف و بيش از 200 كيلووات ساعت باشد طبق تعرفه بندي طرح برق اميد مشترك پر مصرف محسوب مي شوند.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل گفت : چنانچه مشتركان پر مصرف ظرف 6 ماه آينده مصرف برق خود را كاهش ندهند هزينه برق مصرفي آن ها 10 درصد افزايش خواهد يافت .

کد خبر : 94977
تاریخ : دو شنبه ، ٠٥ آبان ١٣٩٩ ٠٩:١٠
تعداد بازديد : ٦٣
فرستنده خبر : رويا اللهقلي پور