از ابتداي آبان

محاسبات برق اميد آغاز مي شود / صرفا رفتار مشتركان تعيين كننده است

سخنگوي صنعت از شروع محاسبات برق اميد براي صدور قبوض الكترونيكي برق از ابتداي آبان ماه خبرداد و تصريح كرد: هدف اين طرح حمايت از مشتركاني است كه در مصرف برق خود، به الگوهاي تعيين شده با مصارف صحيح وسايل برقي دست مي يابند.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر مصطفي رجبي مشهدي با اعلام اين خبر گفت: پس از آنكه شهريورماه امسال، پيشنهاد وزارت نيرو درخصوص طرح برق اميد در هيات دولت به تصويب رسيد، دستورالعمل هاي طرح نهايي شد. 

رجبي مشهدي با بيان اين كه اين  طرح از ابتداي آبان ماه به صورت رسمي كليد خواهد خورد، اضافه كرد: اولين قبض برق الكترونيكي كه محاسبات طرح برق اميد نيز در آن گنجانده شده باشد، در اولين دوره قرائت كنتورها لحاظ و براي مشتركان ارسال مي شود.
سخنگوي صنعت برق با اشاره به اين كه رفتار مصرفي مشتركان  در قرار گرفتن آنان طرح برق اميد موثراست، تصريح كرد: هدف اين طرح حمايت از مشتركاني است كه در مصرف برق خود،  به الگوهاي تعيين شده  با مصارف صحيح وسايل برقي دست مي يابند.
وي ادامه داد: طرح برق اميد مخصوص مشتركان خانگي است و الگوهاي آن نيز از عملكرد خود مردم در سال هاي گذشته استخراج شده و در اين زمينه تخفيف 100 درصدي بهاي برق درطرح «برق اميد» براي مشتركان كم مصرف در نظر گرفته شده است.
رجبي مشهدي در عين حال «برق اميد» را طرحي براي همه طبقه هاي مصرف برق دانست و گفت: با توجه به اينكه تعرفه هاي برق پلكاني است، حتي مشتركان پر مصرف نيز مي توانند با رعايت نكات مديريت مصرفي، از افزايش مصرف برق جلوگيري كنند و با ورود به طبقه خوش مصرف ها، بهاي كمتري براي برق بپردازند.
رجبي مشهدي تاكيد كرد: مشتركاني هم كه در محدوده خوش مصرفي هستند با انجام اقداماتي ساده مي توانند مشمول طرح برق اميد شوند.
وي خاطرنشان كرد: بيشترين ميزان مصرف برق در خانوارها به طور معمول به يخچال، سيستم روشنايي و وسايل صوتي و تصويري تعلق دارد و در صورتي كه خانوارها نحوه استفاده بهينه از اين وسايل را رعايت كنند، مي توانند در گروه كم مصرف ها قرار گرفته و از تخفيف درنظر گرفته شده بهره مند شوند.

کد خبر : 94919
تاریخ : دو شنبه ، ٢٨ مهر ١٣٩٩ ١٤:١٤
تعداد بازديد : ٣٤٣
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور