برگزاري اولين دوره مسابقات داخلي آموزش مهارت محور در امور نگهداشت پيشگيرانه فشار ضعيف شرق مشهد

اولين دوره مسابقات داخلي آموزشي مهارت محور با همت و نوآوري كاركنان امور نگهداشت پيشگيرانه فشار ضعيف شرق مشهد با حضور مهندس سعيدي مديرعامل و جمعي از مديران شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد، در اين دوره از مسابقات به گروه برتر و همچنين به كاركنان نمونه اين امور لوح تقدير و هدايايي اهدا شد.
مهندس راد، مديرامور نگهداشت پيشگيرانه فشار ضعيف شرق مشهد در جريان برگزاري اين مسابقات ضمن تشريح فعاليت ها، اقدامات و دستاوردهاي اين امور گفت: امور نگهداشت پيشگيرانه فشار ضعيف شرق مشهد با رويكرد حذف اتلاف ها و افزايش بهره وري و با استفاده از توان داخلي، پايه گذاري بسياري از طرح هاي كايزني و QCC بوده است. اين اقدامات و نتايج نيز هيچگاه لحظه اي نبوده بلكه نتايج 4 سال تلاش مستمر همكاران است.
وي گفت: ايدئولوژي ما در اين دستاوردها، پيگيري و كسب نتايج بهبود مي باشد و در اين راه سعي كرده ايم نواقص و مشكلات را به طور مستمر شناسايي كنيم. شايان ذكر است اين مسابقات با هدف ايجاد انگيزه و افزايش بهره وري و كارايي برگزار شد. ارزيابي مسابقه نيز بر اساس مثلث كارايي (هزينه، كيفيت، زمان) بود كه بر اساس چك ليست، نكاتي شامل آداب كار، ايمني، كيفيت فني و اجرا مدنظر قرار گرفت.
ملاك هاي اين مسابقات نيز نظام سوخت خودروها، مدارك خودروها، لباس كار مناسب، نظافت محيط كار، همكاري و تعامل، 5S خودرو و ايمني بوده است.

کد خبر : 94659
تاریخ : شنبه ، ٠٥ مهر ١٣٩٩ ٠٨:٣١
تعداد بازديد : ٧٦
فرستنده خبر : عليرضا كاشي