اجراي مانور بهينه سازي و سرويس شبكه هاي روشنايي معابر و فشار ضعيف در اشتهارد

مانور بهينه سازي و سرويس شبكه هاي روشنايي معابر و فشار ضعيف در روستاي قره ترپاق اشتهارد برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز، مانور بهينه سازي و سرويس شبكه هاي روشنايي معابر و فشار ضعيف در روستاي قره ترپاق اشتهارد با مديريت اين شهرستان از سوي پرسنل بهره برداري برق اشتهارد برگزار شد.
اكبر زارع مدير توزيع برق شهرستان اشتهارد در حاشيه اين مانور اظهار كرد: در اين مانور كه با هدف افزايش پايداري شبكه برق و با رويكرد كاهش خاموشي هاي شبكه هاي برق رساني و كاهش تلفات انرژي روستاي قره ترپاق انجام شد، اين مديريت نسبت به سرويس شبكه هاي فشار ضعيف اين روستا طي 3 روز متوالي و با استفاده از 3 اكيپ عملياتي مجهز و 2 اكيپ مهندسي، به وسيله پرسنل بهره برداري اقدام كرد.
وي در ادامه افزود: اقدامات انجام شده در اين مانور شامل: آچار كشي 40 اصله پايه فشار ضعيف داراي مشترك، 1مورد اصلاح ارتباط روشنايي معابر، تعويض كابل سرويس 1 مورد، اصلاح 3 مورد روشنايي معابر، اصلاح 4 مورد پيچ خوردگي كابل خودنگهدار، تعداد 38 مورد بازديد و آچاركشي كنتور مشتركين، تهيه پيش طرح مانور پست ها جهت كاهش طول فيدر با احداث 70 متر كابل خودنگهدار، نصب 6 عدد وينچ كابل خودنگهدار جهت استحكام كابل، تعويض 8 عدد كلمپ انشعاب است.
کد خبر : 94575
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ شهریور ١٣٩٩ ٠٩:٢٠
تعداد بازديد : ٥٠٠
فرستنده خبر : زهرا مهرادفر