ارتقاء توان تخصصي "خط گرم" برق البرز گامي در مسير برق-اميد

به منظور بررسي آمادگي توان اجرايي شركتهاي پيمانكاري و تيم هاي عملياتي خط گرم براي فصل پاييز و زمستان سال جاري، توان تخصصي گروه خط گرم اين شركت، با هدف تسهيل و تسريع روند حركتي، با بهره گيري از ظرفيت داخلي، ارتقاء يافته است.
به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز به منظور بررسي آمادگي توان اجرايي شركتهاي پيمانكاري و تيمهاي عملياتي خط گرم براي فصل پاييز و زمستان سال جاري، توان تخصصي گروه خط گرم اين شركت، با هدف تسهيل و تسريع روند حركتي، با بهره گيري از ظرفيت داخلي، ارتقاء يافته است.
بر اساس اين گزارش، در مسير ارتقاي توان تخصصي جهت آمادگي توان اجرايي 11 اكيپ عملياتي خط گرم، خودرو بالابر و لوازم و تجهيزات در محل مربوطه شركت توزيع برق استان البرز كه با حضور معاون بهره برداري و ديسپاچينگ، مدير دفتر خدمات فني و مدير دفتر ايمني انجام شد، كارشناسان دفاتر خدمات فني و دفتر ايمني به طور تخصصي نسبت به بررسي لوازم و تجهيزات خودرو و بالابر بر اكيپ ها اقدام و نقاط قوت و ضعف اكيپ ها شناسايي شد.
کد خبر : 94574
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ شهریور ١٣٩٩ ٠٩:٠٠
تعداد بازديد : ٧٤
فرستنده خبر : زهرا مهرادفر