تبديل 9 كيلومتر شبكه سيم مسي به كابل خودنگهدار در محله ي تازآباد سقز

مدير توزيع برق شهرستان سقز از اجراي عمليات تبديل 9239 متر تبديل شبكه سيم مسي به كابل خودنگهدار محله ي تازآباد شهرستان سقز با هدف استانداردسازي شبكه با اعتباري بالغ بر 6 ميلياردو هشتصدو پنجاه ميليون ريال خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري توانير و به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان عطاا... نوروزي درتشريح اين خبر گفت: در مواردي كه استفاده از خطوط با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و يا اينكه رعايت حريم و ساير نكات فني و ايمني شبكه برق مقدور نيست استفاده از كابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي است. 
وي در ادامه اذعان داشت: اجراي عمليات طرح تبديل شبكه سيمي مسي به كابل خودنگهدار در محله ي تازآباد حومه در شهرستان سقز با متراژ 9239 متر با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال احداث و به بهره برداري رسيد.
وي در ادامه مزايايي عمده استفاده از كابل خود نگهدار در شبكه هاي هوايي توزيع برق خاطرنشان كرد و گفت: از جمله مزاياي اجراي اين طرح كاهش انرژي توزيع نشده به مقدار قابل ملاحظه ، كاهش هزينه شاخه زني در مناطق مشجر، كاهش تلفات با از بين رفتن جريان نشتي در درختان و تجهيزات، مقاوم بودن نسبت به خوردگي و در نتيجه كاهش پارگي خطوط فشار ضعيف، كاهش ميزان استفاده هاي غير مجاز از برق،كاهش تلفات و زيباسازي مبلمان شهري و روستايي دانست.
نوروزي در پايان يادآورشد: در بسياري از مناطق بدليل بافت غير مناسب شهري و مسايل اقتصادي امكان احداث شبكه كابلي زير زميني ميسر نبوده و به همين دليل استفاده از كابل هاي خودنگهدار تنها راه حل جهت كاهش اختلالات در شبكه فشار ضعيف و حل مسئله استفاده غير مجاز از شبكه برق و همچنين به عنوان راه حلي مناسب جهت مهندسي و استانداردسازي شبكه با توجيه اقتصادي مطرح شده است.
کد خبر : 94558
تاریخ : سه شنبه ، ٢٥ شهریور ١٣٩٩ ٠٩:٤٦
تعداد بازديد : ٥٢١
فرستنده خبر : hana naghshbandi