امضاي تفاهم نامه بازسازي 2 هزار كيلومتر شبكه هاي آسيب ديده توزيع برق در گيلان

طي نشستي فيمابين دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر ارسلان زارع استاندار گيلان و دكتر محمد اسماعيل هنرمند مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گيلان، تفاهم نامه تامين مالي كمك به بازسازي شبكه هاي توزيع برق آسيب ديده در بحران هاي جوي به امضاء رسيد.
به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گيلان تفاهم نامه تامين مالي كمك به بازسازي شبكه هاي توزيع برق آسيب ديده در بحرانهاي جوي امضاء شد.

طي نشستي فيمابين دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر ارسلان زارع استاندار گيلان و دكتر محمد اسماعيل هنرمند مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گيلان، تفاهم نامه تامين مالي كمك به بازسازي شبكه هاي توزيع برق آسيب ديده در بحران هاي جوي به امضاء رسيد.
محمد اسماعيل هنرمند گفت: اين تفاهم نامه با هدف افزايش پايداري شبكه هاي توزيع نيروي برق استان جهت بازسازي شبكه هاي آسيب ديده در بحرانهاي جوي حادث شده با اولويت جايگزيني كابل خودنگهدار فشار ضعيف بجاي شبكه سيمي فرسوده در سطح استان امضاء شد. 
وي اظهار داشت: موضوع اين تفاهم نامه عبارت است از تامين منابع مالي بمنظور جايگزيني حدود 2000 كيلومتر شبكه آسيب ديده و فرسوده فشار ضعيف هوايي بر اساس ضوابط و مقررات فني، مالي و معاملاتي حاكم بر نحوه اجراي پروژه هاي اجرايي از محل اعتبارات ملي بر اساس مكاتبات  اين شركت با سازمان برنامه و بودجه كشور است.
مديرعامل توزيع برق گيلان خاطرنشان كرد: شركت توزيع نيروي برق استان مكلف به اجراي طرح مذكور و ارايه گزارش پيشرفت كار مطابق با فرمهاي پيشرفت كار براي دستگاه نظارتي بوده و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به نمايندگي از سازمان برنامه و بودجه كشور وظيفه نظارت عالي بر اجراي اين تفاهم نامه را برعهده دارد.
هنرمند در خاتمه گفت: اميدواريم با اجراي اين طرح مهم و حياتي، گام بلندي به سوي پاسخگو بودن در قبال ذينفعان و تامين برق برق پايدار براي مشتركان برداشته شود.
کد خبر : 94557
تاریخ : سه شنبه ، ٢٥ شهریور ١٣٩٩ ٠٩:١٩
تعداد بازديد : ٤٩١
فرستنده خبر : كيوان خبازيان