از سوي مشاور وزير در امور ايثارگران وزارت نيرو انجام شد :

انتصاب رئيس شوراي هماهنگي امور ايثارگران صنعت آب و برق استان سمنان

طي حكمي از سوي مشاور وزير در امور ايثارگران ، مشاورمدير عامل و مسوول امور ايثارگران شركت برق منطقه اي سمنان به عنوان رييس شوراي هماهنگي مشاوران مديران عامل در امور ايثارگران شركتهاي صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد .
به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي سمنان سيد يعقوب محمد مرادي مشاور وزير در امور ايثارگران با صدور حكمي علي وليان، مشاور مديرعامل و مسوول امور ايثارگران شركت برق منطقه اي سمنان را به عنوان رييس شوراي هماهنگي مشاوران مديران عامل در امور ايثارگران شركتهاي صنعت آب و برق استان سمنان منصوب كرد. 
براساس حكم صادره ، تشكيل شوراي هماهنگي مشاوران امور ايثارگران صنعت آب و برق در استان سمنان به طور مستمر و ماهانه، شناخت دقيق مسايل و مشكلات ايثارگران استان ، بازديد و سركشي مستمر و فراهم كردن ديدار مسوولان با ايثارگران بالاخص خانواده معظم شهداء در سطح استان ، ارايه گزارش عملكرد فعاليت و اقدامات انجام شده ، هماهنگي جهت برگزاري مراسم هاي خاص ايثارگران به شكل استاني صنعت آب و برق، بخشي از وظايف وي ذكر شده است .
کد خبر : 94516
تاریخ : شنبه ، ٢٢ شهریور ١٣٩٩ ٠٨:٥٨
تعداد بازديد : ٦٠٢
فرستنده خبر : محمد مهدي وحدتي