اصلاح و بهينه سازي فرايند تامين و انتقال برق در جنوب شرق شيراز با 10 ميليارد ريال سرمايه گذاري

معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي استان فارس از اصلاح، بهينه سازي و ارتقاء 19 دستگاه كليد در ايستگاه صنعت به منظور افزايش جريان اتصال كوتاه و آمپر خروجي كليدها و بهينه سازي فرايند تامين و انتقال برق در منطقه جنوب شرق شيراز خبر داد و اظهار داشت : اجراي اين طرحها با حدود 10 ميليارد ريال سرمايه گذاري و هزينه انجام شده است.
به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي استان فارس ، مهندس حمزه روغنيان با بيان اينكه اجراي طرح اصلاح، بهينه سازي و ارتقاء 19 دستگاه كليد در ايستگاه صنعت شيراز با نظر كارشناسان و ارزيابي شبكه انتقال انجام شده است افزود: بررسي هاي كارشناسي توسط متخصصان صنعت برق و كارشناسان مجري طرح بهينه سازي شبكه در اين زمينه انجام شده و با توجه به اينكه در ايستگاه صنعت سطح جريان اتصال كوتاه و آمپر كليدها پايين بود ، تصميم بر ارتقاء 19 دستگاه كليد در اين ايستگاه گرفته شده است.
مهندس روغنيان اضافه كرد: همچنين به منظور اتصال 2 نيروگاه مقياس كوچك توسط باسبار ايستگاه صنعت به شبكه با بررسي هاي كارشناسي به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه در جهت اتصال اين دو نيروگاه مقياس كوچك به شبكه، تعداد 19 كليد در ايستگاه صنعت با هزينه اي بالغ بر 10 ميليارد ريال تعويض و سطح اتصال كوتاه باسبار افزايش يافت.
معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي استان فارس ياد آور شد : با انجام اين پروژه سطح جريان اتصال كوتاه در اين ايستگاه از 16كيلو آمپر به 25 كيلو آمپر و همچنين جريان تمامي كليدها از 630 آمپر به 1250 آمپر افزايش پيدا كرد.
مجري طرح بهينه سازي شبكه انتقال شركت برق منطقه اي استان فارس نيز به برخي از مزاياي اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: در اين زمينه مي توان به انتخاب بهترين روش و صرفه جويي 24 ميليارد ريال در هزينه ها اشاره كرد ، همچنين انجام اين طرح در كمترين زمان ممكن و بدون اعمال هرگونه خاموشي برق در شيراز از ديگر نكات قابل اشاره است.
مهندس محمد علي هرمزي اضافه كرد: اكنون با اصلاح و بهينه سازي ايستگاه صنعت شيراز موجب افزايش سطح اتصال كوتاه و ارتقاي كليدخانه و امكان اتصال دو نيروگاه توليد پراكنده به شبكه فراهم شده است.
مجري طرح بهينه سازي شبكه انتقال شركت برق منطقه اي استان فارس همچنين با بيان اينكه اصلاح و بهينه سازي فرايند تامين و انتقال برق موضوعي متعارف است و در شرايط كنوني تحريم و توجه به اولويت بخشيدن به اقتصاد مقاومتي از اهميت بسزايي برخوردار است گفت: همه فرايند هاي اصلاح و بهينه سازي پست صنعت شيراز با حضور و همكاري متخصصان بومي و داخلي انجام شده است ، برق منطقه اي استان فارس اكنون به اين درجه از بهره مندي نيروي متخصص رسيده كه بدون دخالت و نياز به توان تخصصي خارجي مي تواند بزرگترين و پيچيده ترين فعاليتهاي اصلاح و بهينه سازي را اجرا و پياده سازي كند.
مهندس هرمزي به رشد سريع مصرف در شبكه هاي برق با توسعه و گسترش منابع توليد و ايستگاههاي تبديل و توزيع اشاره كرد و افزود: كيفيت برقرساني از نقطه نظر ايمني و قابليت اطمينان و ملاحظات اقتصادي بسيار حايز اهميت است ؛ اصلاح و بهينه سازي شبكه و تاسيسات و ايستگاههاي برق با ايجاد سيستمهاي به هم پيوسته درارتباط است و بدنبال آن مسايل ديگري از قبيل تامين پايداري شبكه و انتخاب سطوح ولتاژ بالاتر و كيفيت تامين برق و انرژي مطرح مي شود كه اكنون با در نظر گرفتن همه اين شرايط و با ديدن اولويت تامين و انتقال برق پايدار به موفقيتهاي چشمگير دست يافته ايم.
کد خبر : 93840
تاریخ : چهار شنبه، ٢٥ تیر ١٣٩٩ ٠٩:١٠
تعداد بازديد : ١٨٩
فرستنده خبر : عليرضا شعله