در افتتاحيه كنفرانس تاب آوري عنوان شد

بازنگري طراحي شبكه برق براساس قابليت اطمينان و افزايش تاب آوري

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير در افتتاحيه نخستين كنفرانس تاب آوري در صنعت برق كه به صورت مجازي برگزار شده بود، گفت: دهه هاي گذشته طراحان و معماران صنعت برق تمام تلاش خود را كرده اند كه با صرف منابع مالي و انواع مواد معدني و آلي كه در اختيار داشتند، آنچه كه امروز به عنوان صنعت برق برق شناخته ميشود با مشخصه اساسي «ارايه خدمت رساني بي وقفه با مقاومسازي آن در مقابل انواع مخاطرات و تهديد هاي طبيعي و انساني» را پايه ريزي كنند.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر مصطفي رجبي اظهار داشت: آسيب پذيري شبكه برق طبق تجربيات گذشته و نتايج مطالعات انجام شده، مقابل مخاطرات طبيعي نظير تغييرات شديد آب و هوايي (خشكسالي و امواج گرمايي و در نقطه مقابل طوفانهاي سرد زمستاني) و سيل و طوفان و زلزله، و مخاطرات انساني و سايبري، اغتشاشات مغناطيسي قطبين زمين و حتي سلاح هاي الكترومغناطيسي به اثبات رسيده است. 

وي ادامه داد: از طرف ديگر افزايش ميزان وابستگي جوامع به زندگي ديجيتالي و انتظارات صنايع و شريان هاي حياتي (مانند شبكه آبرساني، مخابرات و اطلاعات، ايمني و بهداشت عمومي، حمل و نقل) از تداوم و كيفيت خدمت رساني شبكه برق كه در صورت اخلال منجر به پي آمد هاي ناگوار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيت ملي حاصل از آن خواهد شد؛ موجب شده است فلسفه طراحي شبكه برق بر اساس قابليت اطمينان بازنگري شده و طراحي شبكه بر اساس افزايش تاب آوري مورد توجه قرار گيرد.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير با بيان اين كه تاب آوري قابليت دوام و پايداري شبكه و بازيابي سريع مقابل وقوع حوادث با شدت بالا و كم تكرار است كه در چهار حوزه توليد، انتقال، توزيع و بخش مصرف كنندگان دنبال مي شود، اضافه كرد: تاب آوري، توانمندي يك سيستم در حفظ كاركردها و ساختار خود، در مواجهه با تغييرات درون سازماني و برون سازماني است و اينكه بتواند در صورت اجتناب ناپذير بودن عقب نشيني يا الزام كاهش سطح خدمات، اينكار را بصورت قابل كنترل و منظم انجام دهد.
رجبي با اشاره به اين كه هر گونه طرح ارتقاء تاب آوري در مؤسسات برق بايد در چهارچوب يك چرخه بهبود مستمر در نظر گرفته شود خاطرنشان كرد: چرخه اي كه از تدوين خط مشي ها و برنامه ريزي آغاز شده و با اجرا، ارزيابي و اصلاح تكميل مي گردد و البته شامل مشاركت طرف تقاضا و مصرف برق نيز باشد. زيرا به دليل ماهيت برق و ويژگي هاي عمليات برق رساني، هر گونه تمهيدي بدون لحاظ كردن رفتار سمت تقاضا و مصرف كنندگان، اثربخشي لازم را نخواهد داشت.
وي افزود: مراكز كنترل و ديسپاچينگ در راهبري وضعيت شبكه در شرايط وقوع بحران ها نقش محوري در تاب آوري عملياتي صنعت برق ايفا مي كنند و از اين رو روشن بودن مسئوليت ها و وظايف اين مراكز در كليه سطوح شبكه، تعامل و همكاري مؤسسات برق با اين مراكز، طراحي هاي سيستم هاي حفاظتي با هدف حفظ يكپارچگي و پايداري شبكه، طرح هاي بهره برداري جزيره اي در شبكه، دردست بودن سناريوهاي به روز بازيابي شبكه، تمرين و انجام مانورهاي آمادگي شرايط بحران، رويت پذيري تجهيزات و تأسيسات شبكه تحت هر شرايط، طراحي عمليات برق رساني به تأسيسات حياتي و حساس مانند نيروگاه هاي اتمي و مراكز حساس امنيتي، سياسي و درماني از جمله مهم ترين عوامل دستيابي به تاب آوري عملياتي است. همچنين تعريف برنامه هاي اضطراري پاسخگويي بار و توافق با مشتركين در سطوح مختلف شبكه، بر اثربخشي فعاليت ها مي افزايد.
وي همچنين در خصوص بخش نيروگاهي نيز گفت: نيروگاه هاي حرارتي كشور در معرض مخاطراتي نظير سيلاب، زلزله، فرونشست، انفجار و آتشسوزي، و عمليات خرابكارانه قرار دارند.
رجبي ادامه داد: ارزيابي آسيب پذيري نيروگاه ها، انجام اقدامات پيشگيرانه و مقاومسازي، استفاده از تجهيزات يدكي و موازي در نيروگاه ها، تدوين برنامه هاي بازيابي اضطراري، آموزش، انجام مانورهاي منظم و ارزيابي هاي دوره اي و موردي آمادگي نيروگاه ها براي مواجهه با شرايط غيرعادي از جمله فعاليتهاي افزايش تاب آوري نيروگاه هاي كشور هستند.
وي در عين حال به بخش انتقال نيز اشاره كرد و گفت: اگرچه بخش انتقال شبكه انتقال نيرو كمتر از شبكه توزيع برق دچار خرابي و حادثه ميشود، اما محدوده تحت تاثير حادثه در اين بخش، وسيعتر و خسارات ناشي از آن بمراتب بيشتر خواهد بود.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير خاطرنشان ساخت:  در 15 سال گذشته بيش از 45 مورد سقوط كامل دكلهاي انتقال و فوق توزيع در كشور در اثر حوادث طبيعي و انساني (طوفان، برف و يخ و سرقت) اتفاق افتاده است. حوادث ناشي از زلزله رودبار سال 69، زلزله بم سال 82، زلزله كرمانشاه سال 96، ريزگرد ها در خوزستان سال 95 و طوفانها و سيلابهاي دو سال اخير نشان داده اند كه بيش از پيش بخش انتقال نيرو نيازمند افزايش تاب آوري مقابل انواع حوادث است.
رجبي افزود:  روشهايي نظير استفاده از خطوط زير زميني، استفاده از رله هايي با تاب آوري بيشتر (جايگزيني رله هاي الكترومگنتيك با رله هاي ميكروپروسسوري)، محافظت در برابر سيل و زلزله و بهمن و ساير حوادث طبيعي، پايش سلامت تجهيزات و شبكه، محافظت در برابر تهديد هاي انساني و سايبري و افزايش ايمني در برابر آنها، ارزيابي آسيب پذيري شبكه در برابر انواع مخاطرات، تهيه برنامه پاسخ و بازيابي در برابر حوادث، استفاده از منابع برق اضطراري، تامين قطعات و تجهيزات يدكي، استفاده از تجهيزات بازيابي سريع نظير دكل هاي موقت و پستهاي موقت سيار، استفاده از ذخيره سازهاي انرژي؛ موجب افزايش تاب آوري شبكه انتقال نيرو خواهند شد.

کد خبر : 93277
تاریخ : یکشنبه ، ١١ خرداد ١٣٩٩ ١١:٣٣
تعداد بازديد : ٨١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور