مديريت بار پيك محور اصلي مذاكرات

همكاري صنعت برق و شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي براي مديريت مصرف برق

به منظور بررسي راهكارهاي همكاري صنايع در مديريت پيك بار تابستان پيش رو، جلسه مشتركي با حضور مسئولين شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي و شركت شهرك هاي صنعتي اين استان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي به منظور بررسي راهكارهاي همكاري صنايع در مديريت پيك بار تابستان پيش رو، جلسه مشتركي با حضور مسئولين شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي و شركت شهرك هاي صنعتي اين استان برگزار شد.
در اين جلسه مهندس اكبر فرج نيا مديرعامل شركت توزيع برق استان با اشاره به اهميت بسيار مهم مديريت پيك بار در ايام گرم سال، اظهار داشت: همه ساله در اين موقع از سال، بحث "مديريت پيك بار" وارد فاز اجرايي مي شود ، لذا جلب مشاركت صنايع در اين امر بسيار ضروري و همكاري صنايع در اين خصوص، كارساز و بسيار حائز اهميت است.
مهندس فرج نيا با اشاره به پيش بيني هاي سازمان هواشناسي كشور مبني بر اين كه امسال تابستان گرمتري را پيش رو خواهيم داشت ، برنامه ها و بسته هاي تشويقي وزارت نيرو براي واحدهاي همكاري كننده در مديريت پيك بار به ويژه در بخش صنعت را تشريح كرده و گفت: سال گذشته اين شركت به مشتركين همكاري كننده در بخش هاي كشاورزي و صنعت، بالغ بر 45 ميليارد ريال به عنوان "پاداش همكاري" در قبوض آنها لحاظ كرد.
وي افزود: امسال نيز بر اساس سهميه اعلامي از سوي شركت توانير، شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مي بايست 30 درصد در بخش صنعت كاهش مصرف داشته باشد كه با توجه به اينكه در حوزه خدماتي اين شركت، مجموع مصارف صنعتي بالغ بر 80 مگاوات است، لذا جهت جلوگيري از برنامه خاموشي، بايد حدود 25 مگاوات در مصرف برق بخش صنعت حوزه اين شركت صرفه جويي داشته باشيم.
در ادامه اين جلسه، مهندس سيد مرتضي نيرومند مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي نيز ضمن قدرداني از همكاري هاي خوب و بي شائبه شركت توزيع برق آذربايجان شرقي در تأمين مطمئن نيروي برق شهرك هاي صنعتي استان، به همكاري هاي خوب سال گذشته صنايع با شركت توزيع برق استان نيز اشاره كرد و گفت: امسال نيز بخش صنعت در مديريت پيك بار تابستان، كمك حال شركت هاي توزيع برق خواهد بود.
مهندس نيرومند به دغدغه اصلي بخش صنعت در مديريت پيك انرژي برق تابستان امسال پرداخت و گفت: با توجه به اينكه بسياري از صنايع از ابتداي امسال به دليل شيوع "ويروس كرونا" عمدتاً در تعطيلي بوده اند، حال با اين حساب، تعطيلات تابستاني براي صنايع بسيار سخت خواهد بود. لذا تقاضاي صنعتگران از شركت توزيع نيروي برق اين است كه سهميه اختصاصي كاهش پيك براي صنايع كمي تعديل يافته و طوري برنامه ريزي شود كه آسيبي به بخش توليد وارد نيايد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان در ادامه سخنان خود تصريح كرد كه در جهت هماهنگي همكاري صنايع در مديريت پيك بار تابستان طي " ده" روز آينده جلساتي با هيئت مديره صنايع مختلف استان برگزار و از كارشناسان شركت توزيع برق استان نيز به جهت آگاهي دهي، دعوت به عمل خواهد آمد تا نهايت همكاري در جهت جبران كمبود توليد برق و مديريت پيك بار، با كاهش مصرف به عمل آيد.
در ادامه اين جلسه مقرر گرديد بسته هاي تشويقي وزارت نيرو طي جلساتي در دو هفته آينده توسط كارشناسان شركت توزيع برق استان به هيئت امناي مشاغل مختلف بخش صنعت تشريح گردد.
همچنين شركت توزيع برق آذربايجان شرقي برنامه مديريت بار ايام گرم سال را به صورت دقيق احصاء و در اختيار مديريت شركت شهرك هاي صنعتي استان قرار دهد تا هماهنگي لازم در جهت جلب مشاركت در مديريت مصرف برق از سوي آنان به عمل آيد.
در پايان اين جلسه، موضوع كشف توليد غيرقانوني ارز ديجيتالي "بيت كوين" در برخي واحدهاي توليدي و صنعتي استان از سوي مهندس فرج نيا مطرح شد كه مقرر گرديد ليست ماينرهاي كشف شده در اين خصوص، توسط شركت توزيع برق در اختيار مديريت شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي قرار گيرد تا كنترل هاي مضاعف در جهت جلوگيري از هر گونه اقدام غيرمجاز در اين زمينه صورت پذيرد.

کد خبر : 93139
تاریخ : دو شنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٩ ٠٩:٠٦
تعداد بازديد : ٥٧
فرستنده خبر : يوسف رفيعي