صحت سنجي جامع شماره تلفن هاي همراه ثبت شده مشتركين برق گيلان انجام مي شود

با هماهنگي دفتر وصول مطالبات شركت توزيع نيروي برق استان گيلان ، اولين جلسه كميته راهبردي وصول مطالبات شركت برگزار شد .

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برابر هماهنگي دفتر وصول مطالبات شركت توزيع نيروي برق استان گيلان ، اولين جلسه كميته راهبردي وصول مطالبات شركت با حضور دكتر هنرمند مدير عامل و رئيس كميته مركزي وصول مطالبات و ساير اعضاي كميته برگزار شد .
در ابتداي جلسه مهندس پيام پور حبيب دبير كميته راهبردي وصول مطالبات در خصوص مباحث مطروحه در اين جلسه توضيحاتي ارائه كرد و نقاط قابل بهبود وصول مطالبات سال 98 و فرآيند وصول مطالبات سال 99 را مورد بررسي قرار داد .
همچنين با توجه به اجراي پروژه قبض سبز و حذف قبوض كاغذي از مهر ماه سال 98 با درنظر گرفتن شرايط فعلي جامعه و شيوع ويروس كرونا ، بمنظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي و حفظ سلامتي مردم ، مقرر شد ارائه اخطار كاغذي به مشتركين بدهكارانجام نشود و بجاي آن از اين پس ارائه اخطار بدهي و قطع انشعاب مشتركين ، مشمول بصورت پيامك انجام پذيرد و براي آخرين بار نيز در يك دوره دو ماهه در ماههاي خرداد و تير سال جاري صحت سنجي جامع شماره تلفن هاي همراه ثبت شده مشتركين با همكاري ماموران تشخيص امور هاي اجرايي انجام شود و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين طرح بر عهده روئساي ادارات خدمات مشتركين و كارشناسان وصول مطالبات باشد .
لازم به ذكر است در اين جلسه درخصوص مواردي چون اپليكيشن هاي معتبر پرداخت الكترونيك ، شاخص هاي خوش حسابي و درصد وصول مطالبات و تاثير آنها در قرارداد هاي سال جاري ماموران تشخيص ، كاهش زمان مهلت پرداخت بهاي برق مصرفي مشتركين از 15 روز به 10 روز تصميمات لازم اتخاذ شد .

کد خبر : 93120
تاریخ : شنبه ، ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٩ ١٢:٤٨
تعداد بازديد : ٦٥
فرستنده خبر : كيوان خبازيان