سخنگوي صنعت برق خبرداد

افزايش بي سابقه همكاري مشتركان بزرگ در طرح هاي كاهش پيك برق امسال/ سال گذشته معادل 5 نيروگاه هزار مگاواتي صرفه جويي شد

سخنگوي صنعت برق گفت: با همكاري مشتركان در سال گذشته، معادل 5 نيروگاه هزار مگاواتي در مصرف برق صرفه جويي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  دكتر مصطفي رجبي اظهارداشت: در قالب برنامه هاي مديريت بار كه به منظور عبور از پيك تابستان سال 98 در نظر گرفته شده بود، با 135 هزار مشترك صنعتي كشاورزي و ... تفاهم نامه همكاري امضا شد.

رجبي با بيان اين كه همكاري اين تعداد از مشتركان كه در گروه هاي صنعتي، كشاورزي و ساير مصارف بودند، در نهايت منجر به صرفه جويي و كاهش پيك به ميزان 3876 مگاوات شد، تصريح كرد: تامين اين ميزان برق صرفه جويي شده، نيازمند احداث 5 نيروگاه هزار مگاواتي بود.
سخنگوي صنعت برق خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه بابت اجراي طرح هاي مديريت بار در سال گذشته،  350 ميليارد تومان پاداش به مشتركان همكاري كننده در اين طرح ها پرداخت شد كه  اين رقم حدود يك بيستم هزينه هاي خريد تضميني برق از نيروگاه هايي است كه بايد احداث مي شد.
رجبي همچنين با تقدير از همه استانداران كه در سال گذشته از صنعت برق حمايت كردند،  در خصوص ميزان همكاري مشتركان با طرح هاي مديريت بار امسال نيز گفت: خوشبختانه با حمايت هاي استانداران سراسر كشور و مشوق هاي تعريف شده در طرح هاي مديريت بار،  تاكنون 90 هزار تفاهم نامه همكاري با مشتركان امضا شده است اما با توجه به درخواست هاي دريافت شده، پيش بيني مي شود اين تعداد حتي به دوبرابر ميزان سال گذشته نيز افزايش يابد.
وي ياداور شد: صنعت برق مشوق هاي خوبي را براي مشتركان همكار در طرح هاي مديريت بار در نظر گرفته و همين باعث افزايش جذابيت و ميزان استقبال مشتركان شده است.
سخنگوي صنعت برق اظهار اميدواري كرد:  با مشاركت و همكاري مشتركان به ويژه در گروه هاي صنعتي و كشاورزي، امكان مديريت مصرف به ميزاني بيشتر از سال گذشته فراهم و مشتركان همكار نيز از پاداش هاي در نظر گرفته شده بيش از گذشته منتفع شوند.
برپايه اين گزارش، برنامه هاي مديريت پيك بار صنعت برق كه امسال با عنوان برنامه هاي مديريت سمت تقاضا اجرا مي شود، از اوايل خرداد آغاز و تا پايان شهريور ماه ادامه خواهد داشت.
برنامه هاي صنعت برق در برنامه هاي مديريت مصرف تشويق محور بوده  و مشاركت كنندگان نيز از پاداش هايي كه در تفاهم نامه هاي همكاري با شركت هاي برق منعقد مي كنند، بهره مند خواهند شد.

کد خبر : 92950
تاریخ : شنبه ، ١٣ اردیبهشت ١٣٩٩ ١٣:٢٩
تعداد بازديد : ٩١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور