معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي توزيع شركت توانير:

تغيير نگرش در اقتصاد صنعت برق ضروري است

معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي توزيع شركت توانيرگفت تغيير نگرش در حوزه اقتصاد صنعت برق ضروري است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي،معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي توزيع شركت توانيرگفت: تغيير نگرش در حوزه اقتصاد صنعت برق ضروري است.
مهندس كامران داوودي در دومين جلسه كميسيون مالي انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق كه به شكل ويديو كنفرانس برگزار شد، بيان كرد: باشيوع كرونا،اقتصاد برق نيازمند تدوين استراتژي عملياتي و اثربخش است.
وي بر شناسايي واستفاده ازظرفيت هاي قانوني پيش بيني شده دربودجه سال جاري صنعت برق تاكيد كرد.
" مهندس محمد اله داد " مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي نيز در اين جلسه مديريت هزينه ها، شناسايي وپيشنهاد خلق منابع جديد وكاهش هزينه ها را ضروري دانست.
بررسي اثرات كرونا بركاهش درآمد انرژي وواگذاري انشعاب، تاكيدبرانجام خريدكالاهاي اساسي موردنيازصنعت برق به روش خريد ملي يا منطقه اي جهت تسهيل درفرايندخريد وكاهش قيمت از موارد مطروحه در اين جلسه بود.
دراين جلسه بر شناسايي وپيشنهادفرصتهاي شغلي پايدار و استفاده از وام خوداشتغالي تاكيد شد .

کد خبر : 92741
تاریخ : یکشنبه ، ١٧ فروردین ١٣٩٩ ٠٩:١٩
تعداد بازديد : ١٠٠
فرستنده خبر : مريم آجرلي