جذب اسناد تسويه نوع اول توسط توسط توزيع برق فارس

معاون مالي و پشتيباني شركت توزيع نيروي برق استان فارس از موفقيت اين شركت در جذب اسناد تسويه نوع اول خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان فارس، حميدرضا امين زاده از موفقيت اين شركت در جذب اسناد تسويه نوع اول خبر داد.

 امين زاده با اعلام اين مطلب گفت: عدم پرداخت بدهي برق مصرفي از طرف بعضي از موسسات و شركت هاي دولتي و عدم امكان قطع برق آنها به جهات مختلف چالشي است كه كليه شركت هاي توزيع برق در وصول مطالبات خود با آن مواجه هستند.

وي ادامه داد: درسال هاي اخير نيز با وجود پيش بيني ابزارهاي مختلف مالي در قانون بودجه، امكان استفاده مشتركين فوق از اين ابزارها جهت تسويه بدهي برق مصرفي ميسر نشود.

 امين زاده يادآور شد: در سال جاري و در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و جذب منابع و مساعدت مالي به دستگاه هاي اجرايي در خصوص پرداخت بدهي سنواتي برق مصرفي، با تلاش همكاران اين شركت و هماهنگي صورت گرفته با سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان امور مالياتي و حمايت هاي مديرعامل شركت، موفق به استفاده از ظرفيت اسناد تسويه نوع اول موضوع تبصره 5 بند"و" قانون بودجه سال 1398جهت تسويه بدهي سنواتي شركت آبفا روستايي استان بابت بهاي برق مصرفي با بدهي مالياتي ارزش افزوده سال 1395 و1394 خود شد.

معاون مالي و پشتيباني شركت توزيع نيروي برق استان فارس، تصريح كرد: بديهي است با تلاش صورت گرفته معادل مبلغ 110 ميليارد ريال از بدهي سخت وصول سنواتي شركت آبفا روستايي استان تسويه كه علاوه بركمك مالي به آن شركت در خصوص تسويه بدهي ، تاثير قابل توجهي در جذب منابع مالي استاني و افزايش وصولي شركت دارد. لازم به ذكر است اقدام مشابه جهت تسويه مبلغ 150 ميليارد ريال بدهي تعدادي ديگر از دستگاه هاي اجرايي استان نيز درحال انجام است كه تا پايان سال، محقق خواهد شد.

کد خبر : 92557
تاریخ : یکشنبه ، ١١ اسفند ١٣٩٨ ١٢:٤١
تعداد بازديد : ٥٢
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي