در توزيع برق تهران بزرگ انجام شد

انتصاب مديريت بار تابستان 99 تهران

با صدرو احكامي از سوي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، مجري كنترل و مديريت بار سال 99 و مجري پروژه هاي مديريت مصرف و كاهش پيك سال 99، منصوب شدند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ حسين صبوري، مديرعامل با صدور حكمي، حميدرضا منصوري، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ را با حفظ سمت به عنوان مجري كنترل و مديريت بار سال 99 و مسعود عزيزي، معاون فروش و خدمات مشتركين را نيز با حفظ سمت به عنوان مجري پروژه هاي مديريت مصرف و كاهش پيك سال 99، منصوب كرد.
همچنين؛ مديرعامل با صدور احكام جداگانه اي مديران مناطق 22 گانه را با حفظ سمت به عنوان مجري كاهش پيك و كنترل بار سال 99 در منطقه تحت نظارت خود، منصوب كرد.

کد خبر : 92454
تاریخ : سه شنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٩٨ ١٣:١٤
تعداد بازديد : ٧٤
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ