برگزاري دوره آموزشي حفاظت ويژه در شبكه هاي برق ايران

دوره آموزشي حفاظت ويژه در شبكه هاي برق ايران در شركت برق منطقه اي يزد برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، طي اين دوره كه به مدت سه روز در سطح امور ديسپاچينگ برگزار شد؛ اكبر نوزاد آمنه، رئيس گروه زيرساخت و حفاظت ويژه و مدرس اين دوره، مواردي در رابطه با نقش رله هاي حفاظت ويژه و هماهنگي با رله هاي حفاظت كلاسيك، جهت پايداري و جلوگيري از فروپاشي شبكه مطرح كرد.

کد خبر : 92107
تاریخ : سه شنبه ، ٠١ بهمن ١٣٩٨ ١١:٠٩
تعداد بازديد : ٤٥
فرستنده خبر : عليرضا عسكري