برگزاري نشست فرهنگي در شركت توانير

نشست فرهنگي و هم انديشي با موضوع روانشناسي "تفاهم درخانواده" ازسوي شوراي فرهنگي و امورديني توانير برگزار شد.به گزارش پايگاه خبري توانير،دراين نشست كه با حضورجمعي ازمشاوران ،مديران ارشد ،مسوولان وكارشناسان شركت توانيربرگزارشد، دكترمحسن لواساني روانشناس و مشاورخانواده پيرامون نحوه تعاملات وايجاد تفاهم درخانواده به ايراد مطالب پرداخت.
وي با تبيين نقش ضمير ناخودآگاه درنحوه نگرش وارتباطات افراد ،برلزوم رفع شخصيت سايه وپذيرش واصلاح نقاط ضعف شخصيتي مانند ترس ،حسد ، ضعف وتنفر تاكيد كرد.
دكتر لواساني با اشاره به لزوم ايجاد اميدواري در انسانها ،مدلهاي برخورد را شامل پرخاشگري ،انكار ،بي توجهي و ناچيز شمردن برشمرد.
وي درادامه به تبيين مهارتهاي زندگي پيشرفته پرداخت و ازجمله ويژگيهاي متقاعد سازي را آگاهي وخاطره سازي با تجربه هاي مشترك ،شكار فرصتها ،تشويق وابراز محبت ،سازگاري و ايجاد فضاي مناسب ،مهارت گوش دادن ،مديريت حواس و احساسات مخاطب و استفاده از تكنيكهاي پل طلايي به منظور ايجاد فضاي مناسب براي عقب نشيني آبرومندانه طرف مقابل ذكر كرد.

کد خبر : 91534
تاریخ : دو شنبه ، ١١ آذر ١٣٩٨ ١٢:٢٦
تعداد بازديد : ١٤٠
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده