با حضور سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو

نشست آمار و مديريت اطلاعات در شركت برق منطقه اي فارس برگزار شد

با هدف تبيين راهبردهاي حوزه آمار و مديريت اطلاعات صنعت برق، طرح چالشها و نقاط قابل بهبود در اين حوزه، و تقدير از اعضاي كارگروه آمار به دليل انجام پروژه ارزيابي كيفي اقلام آماري - قلم حداكثر بار اكتيو ايستگاههاي انتقال، نشست آمار و مديريت اطلاعات با حضوردكتر عليرضا حسين آبادي سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو، مهندس عبدالعزيز كريمي مديرعامل برق فارس، دكتر خدارحم آسيايي معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق فارس، مهندس بختيار از حوزه فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو، دكتر محب مدير دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات و كارشناسان حوزه مربوطه، در سالن كنفرانس شهيد هاشم پور شركت برق منطقه اي فارس برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس، مهندس عبدالعزيز كريمي مديرعامل اين شركت عملكرد صنعت برق فارس دركاهش پيك بار سال 98 را مثبت ارزيابي كرد و گفت: يكي از مسائل مهمي كه صنعت برق كشور با آن مواجه مي باشد اجراي برنامه ها و مسائل مرتبط با كاهش پيك بار و مديريت مصرف است كه خوشبختانه اين موضوع توسط شركت برق منطقه اي فارس با حساسيت تمام  دنبال و با موفقيت انجام شد.

وي افزود: قطعاً توفيقات حاصله نتيجه تلاش و كوشش شبانه روزي كليه همكاران با برنامه ريزي صحيح و تمركز دقيق، برخورداري از منابع انساني كار آمد و توانمند و با استفاده ازابزار فناوري اطلاعات محقق شد.

مهندس كريمي در ادامه سخنان خود، برنامه ريزي، توسعه و نگهداري زيرساخت ها و كاربردهاي فناوري اطلاعات و محتواي اطلاعاتي لازم براي پشتيباني مؤثر از اهداف، سياست ها، وظايف و فرآيندهاي كاري شركت برق منطقه اي فارس را به عنوان هدف استراتژيك دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات معرفي كرد.

در ادامه دكتر عليرضا حسين آبادي سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو به طرح برخي از چالشها و مشكلات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات پرداخت.

وي در ادامه بيانات خود گفت: با توجه به پيشرفت ارتباطات، مديران با حجم انبوهي ازاطلاعات روبرومي شوند لذا مي بايست براي تصميم گيري از آگاهي، بينش كافي و دانش روز برخوردار باشند تا بتوانند توانائي هاي فردي وسازماني خود و پرسنل را افزايش دهند.

سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو ضمن تشكر از تلاشهاي صورت گرفته در حوزه فناوري و اطلاعات برق فارس، در ارتباط با راهبردهاي حوزه آمار و مديريت اطلاعات در صنعت برق و جامعه دانايي محور نيز مطالبي ايراد كرد.

در اين ادامه جلسه ياد شده دكتر محب گزارشي از عملكرد دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات در سال 1398 با طرح اقدامات انجام شده، در دست اقدام و برنامه ريزي شده را ارايه كرد.

برپايه گزارش ارسالي، رتبه نخست برق فارس در ارزيابي جايگا ه هاي الكترونيكي صنعت برق طي دو سال اخير، كسب امتياز حداكثري در محور دولت الكترونيك جشنواره شهيد رجايي، مديريت اجرايي برگزاري گردهمايي فناوري اطلاعات صنعت برق، انتشار كارنامه عملكرد شركت برق منطقه اي فارس در فروردين ماه، مشاركت علمي در كنفرانس هاي معتبر در قالب انتشار مقالات، انتخاب دو طرح اجرايي برتر در كنفرانس ملي GISو كنترل كيفي قلم آماري حداكثر بار اكتيو ايستگاه هاي انتقال بر اساس متدو لوژي وزارت نيرو، از توفيقات شايان توجه دفتر فن آوري ارتباطات و مديريت اطلاعات برق فارس به شمار مي رود. 

گفتني است در پايان نشست مزبور لوح تقديري با امضاء معاون محترم وزير، دكتر بختيار، بابت انجام پروژه ارزيابي كيفي اقلام آماري به مهندس كريمي مديرعامل برق فارس اعطا شد. همچنين اعضاي كارگروه مربوطه نيز لوح تقدير خود را از دكتر حسين آبادي دريافت كردند. همچنين در كنار نشست مذكور با توجه به اهميت تدوين شناسنامه اقلام آماري دوره آموزشي و ابلاغ اين مهم در برنامه پنج ساله آمار و اطلاعات صنعت برق، دوره آموزشي با اين مضمون  با تدريس دكتر حسين آبادي به مدت دو روز و با حضوراعضاي كارگروه آمار و رابطان آماري در  شركت برگزار شد.

کد خبر : 90727
تاریخ : چهار شنبه، ٢٠ شهریور ١٣٩٨ ١٤:٣٧
تعداد بازديد : ٤٨٨
فرستنده خبر : عليرضا شعله