طي حكمي ازسوي مديرعامل شركت توانير

مديرعامل جديد شركت برق منطقه اي خوزستان منصوب شد

مهندس محمود دشت بزرگ با امضاي حكمي ازسوي مديرعامل شركت توانيربه عنوان مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان منصوب شد.


به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس حسن متولي زاده مديرعامل شركت توانيرو رييس مجمع عمومي شركتهاي تابعه طي حكمي مهندس محمود دشت بزرگ را به عنوان مديرعامل جديد شركت برق منطقه اي خوزستان منصوب كرد.
درمتن اين حكم تصريح شده: جناب آقاي مهندس محمود دشت بزرگ، با توجه به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده جنابعالي ،به موجب اين حكم ازتاريخ صدوربه مدت2سال به عنوان مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان منصوب مي شويد.ازخداوند متعال توفيق روزافزون جنابعالي رادرخدمت به جمهوري اسلامي ايران وپيشبرد اهداف شركت براساس برنامه ها وسياستهاي كلان وزيرنيرو(به شرح پيوست) مسئلت مي نمايد.


کد خبر : 90725
تاریخ : چهار شنبه، ٢٠ شهریور ١٣٩٨ ١٢:١٨
تعداد بازديد : ٥٣٤
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده