رشد 3 درصدي پيك برق خوزستان در مردادماه

مدير بازار برق شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: پيك مرداد ماه سال جاري 8 هزار و 79 مگاوات بوده كه نسبت به پيك بار در مدت مشابه سال قبل حدود 3.3 درصد افزايش داشته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، مدير بازار برق اين شركت گفت: پيك مرداد ماه سال جاري 8 هزار و 79 مگاوات بوده كه نسبت به پيك بار در مدت مشابه سال قبل حدود  3.3 درصد افزايش داشته است.

فرامرز شادفر افزود: انرژي مصرفي در پنج ماه گذشته نيز 18 هزار و 641 گيگاوات ساعت بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 2.8 درصد كاهش مصرف انرژي را نشان مي دهد.

وي ادامه داد: در پنج ماه گذشته 25 هزار و 976 گيگاوات ساعت برق در خوزستان توليد شده كه 59 درصد آن را نيروگاه هاي برق آبي و 41 درصد را نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي توليد و به شبكه تحويل داده اند.

مدير بازار برق شركت برق منطقه اي خوزستان تصريح كرد: از 10 هزار و 630 ساعت گيگاوات برق توليدي نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي 53 درصد توسط بخش دولتي (نيروگاه رامين و ماهشهر) و 47 درصد توسط بخش خصوصي (نيروگاه هاي زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) توليد شده است.

شادفر بيان كرد: نيروگاه هاي حرارتي و گازي استان در اين دوره به طور متوسط در هر روز حدود 52 گيگاوات ساعت برق توليد و به شبكه تحويل داده اند.

وي تاكيد كرد: شركت برق منطقه اي خوزستان تمهيدات لازم جهت تامين  برق مطمئن  و پايدار را براي كليه مشتركين درتمامي فصول سال فراهم كرده اما به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه و استفاده بهينه از انرژي الكتريكي ضرورت مديريت مصرف برق و جابجايي مصارف غيرضروري از ساعات اوج مصرف (ساعات 18 تا 22) به ساير ساعات شبانه روز توسط كليه مصرف كنندگان امري لازم و ضروري است.

کد خبر : 90709
تاریخ : یکشنبه ، ١٧ شهریور ١٣٩٨ ١٤:٠٢
تعداد بازديد : ٥٧٧
فرستنده خبر : حسن دهقاني