مطابق پهنه بندي روزانه مصرف برق

مصرف برق كشوردرمحدوده سبزقراردارد

نتايج پهنه بندي مصرف امروز برق كشور(يكشنبه20مرداد) ازتداوم وضعيت سبزوقرارداشتن مصرف برق شبكه درمحدوده مجازحكايت دارد.


به گزارش پايگاه خبري توانير،كارشناس ارشد مديريت مصرف برق شركت توانيربا اشاره به استمراروضعيت سبز مصرف درشبكه سراسري ،بهبود عملكرد شبكه وتجهيزات صنعت برق وتامين برق مطمئن وپايداربراي مشتركان را ازمزاياي مصرف متعادل برق دركشوربرشمرد وبا قدرداني ازرعايت الگوي مصرف برق دراقصي نقاط كشور،خواستار تداوم اين روند درروزهاي پاياني فصل گرما شد.

دكترشقايق يوسفي درعين حال ازمشتركان برق كشورخواست الگوي مصرف بهينه برق را پس ازسپري شدن دوره پيك تابستان نيز به كارببندند وازهرگونه اسراف درمصرف اين انرژي گرانبها وتحميل هزينه هاي ناشي ازمصرف بي رويه برق به جامعه به ويژه درسال رونق توليد پرهيز كنند.

 برپايه اين گزارش ساده ترين راههاي مصرف بهينه برق ،استفاده ازدور كند كولرهاي آبي، تنظيم برودت كولرهاي گازي روي 24درجه، استفاده از نورطبيعي درساختمانها وانتقال زمان استفاده ازوسايل برقي پرمصرف مانند اطو ،ماشين ظرفشويي ،لباسشويي وجاروبرقي به زمان غيرپيك به ويژه درساعات پيك روز(12تا16) عنوان شده كه كاهش 10درصدي مصرف برق را امكانپذير مي سازد.

 


کد خبر : 90427
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ مرداد ١٣٩٨ ١٤:٥١
تعداد بازديد : ٥٩٠
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده