تشريح اقدامات بهبود بخش حوزه بهره برداري استان يزد

سرپرست شركت توزيع نيروي برق استان يزد گفت: با بهره گيري از خط دوم 132 كيلوولت هرات براي استفاده در بخش توزيع، پايداري شبكه چاهك افزايش يافت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس آرش نواب در يكصدو پنجاه و يكمين نشست بهره برداران شركت هاي برق منطقه اي و توزيع با اشاره به بهره گيري از ظرفيت خط دومداره 132 كيلوولت چاهك در بخش توزيع، افزود: در حال حاضر در صورت قطع برق در بخش فوق توزيع، امكان تامين برق چاهك از طريق خط دو مداره تغذيه شده از 20 كيلولت امكان پذير است.

وي اظهار كرد: براي رفع معضل تكميل ظرفيت پست جهان آباد در پيك بار، چهارمگاوات بار شركت كاشي از فيدرجهان آباد  به فيدر برديا انتقال يافت.

او يادآور شد: در اوخر خرداد امسال بار، يك مجتمع كاشي و كوره آجر پزي به ظرفيت 5 مگاوات از پست جهان آباد به برديا انتقال يافت كه در مجموع بار انتقالي به 9 مگاوات رسيد.

مهندس نواب انتقال 7 مگاوات ديگر به پست ميبد  شامل: انتقال بار فيدر 4 جهان آباد به 8 ميبد و بار فيدر 5 جهان آباد به 4 ميبد  را از برنامه هاي در دست اقدام برشمرد.

سرپرست  شركت توزيع نيروي برق استان يزد ابراز اميدواري كرد: با ورود احتمالي نيروگاه  توليد پراكنده 4/4 مگاواتي آذرخش نيروي ميبد و توسعه احتمالي توليد پراكنده موجود توان نيرو به ميزان 6 مگاوات افزايش يافته و اين اقدام باعث كاهش بار پست جان آباد ميبد شود.

کد خبر : 88751
تاریخ : چهار شنبه، ١٥ اسفند ١٣٩٧ ١٣:٣٤
تعداد بازديد : ٧٩٦
فرستنده خبر : حسن غفوريان