مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي

پرداخت 24ميليارد ريال پاداش به مشتركان صنعتي در تابستان 97

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي گفت: به منظور جلب مشاركت مشتركان صنعتي و كاهش بار پيك تابستان سال 98، طرح همكاري صنايع و شهرك هاي صنعتي اجرا مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي، مديرعامل اين شركت اظهار داشت: به منظور حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي، در تابستان سال 98، برنامه جلب مشاركت مشتركين صنعتي يك و بالاي يك مگاوات در دستور كار قرار دارد.

حسن بكلو عنوان كرد: جهت تقدير از مشاركت 173مشترك صنعتي با كاهش 81.5 مگاوات در تابستان سال جاري، پاداشي بالغ بر 24ميليارد ريال در حساب بستانكاري قبض برق دوره اخير اين مشتركان درنظرگرفته شده است.

مهندس اكبر حسن بكلو افزود: مشاركت مشتركان صنعتي يك و بالاي يك مگاوات براي كاهش بار 30 درصد در پيك روز از ساعت 13 الي 17 در بازه زماني 20 خرداد الي 15 شهريور ماه خواهد بود همچنين مشاركت شهرك هاي صنعتي براي انتخاب يكي از برنامه هاي تعيين ساعت كار از 6 صبح الي 13 و يا جابجايي تعطيلي پنجشنبه و جمعه با 2 روز كاري هفته نيز براساس برنامه هاي از پيش تعيين شده اجرا خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: ضرورت همكاري و مشاركت در ساير طرحهاي مديريت بار نظير طرح ذخيره عملياتي، كاهش مصرف ساعات اوج بار، انجام تعطيلات تعميرات تابستاني و طرح جمعه كاري براي تمامي مشتركان تعرفه صنعتي با ديماند قراردادي بيش از 100كيلووات مطابق سالهاي گذشته به قوت خود باقيست.

کد خبر : 88171
تاریخ : جمعه ، ٢٨ دی ١٣٩٧ ١٤:٥٢
تعداد بازديد : ٥٧٧
فرستنده خبر : كبري جوادي