لزوم جمع آوري انشعابات غيرمجاز و جلوگيري از ضايع شدن حقوق مردم

در جلسه اي كه باهدف حمايت دادسراي عمومي و نيروي انتظامي از شركت هاي خدمات رسان تشكيل شد، بر جمع آوري انشعابات غير مجاز توسط شركت هاي خدمات رسان برق، آب و گاز و جلوگيري از ضايع شدن بيت المال تاكيد شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه، در اين جلسه كه با حضور ايماني معاون دادستان عمومي و انقلاب اسلامي كرمانشاه، مهندس مرآتي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه، سرهنگ يوسفوندي جانشين فرماندهي انتظامي شهرستان كرمانشاه، فرماندهان نيروي انتظامي از بخش هاي اداره آگاهي و پليس پيشگيري استان كرمانشاه و همچنين نمايندگان دستگاه هاي خدمات رسان در شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه تشكيل شد، مهندس مرآتي مديرعامل اين ضمن تاكيد بر جمع آوري انشعابات غيرمجاز، گفت: باتوجه به اينكه دستور لازم جهت بازديد و ساماندهي خريداران ضايعات در سطح شهر توسط مقام قضايي صادر شده است، مقرر شد تيم ويژه متشكل از ارگان هاي مربوطه و شركت هاي خدمات رسان از مكان ها و دفاتر مربوط به خريد ضايعات بازديد كنند.

وي با بيان اين نكته كه درصورت نياز از انبار پيمانكاران شركت هاي خدمات رسان نيز بازيد مي شود، اظهار داشت: تمامي اين فعاليت ها درجهت احقاق حقوق مردم و جلوگيري از ضايع شدن بيت المال صورت مي گيرد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه با اشاره به اينكه، موضوع قرائت از راه دور براي تعدادي از مشتركان مصارف سنگين با سرعت بيشتري روبه رشد است، خبر داد: باتوجه به راه اندازي مركز مانيتورينگ قرائت از راه دور توسط شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه قرار است ديگر شركت هاي خدمات رسان نيز جهت الگوبرداري به اين شركت مراجعه كنند تا از وقوع هرگونه مشكل درصورت مراجعه ماموران به درب منازل مشتركان پيشگيري لازم بعمل آيد.

وي درپايان با بيان اينكه از طرح استفاده از انرژي خورشيدي در مناطق محروم حمايت مي كنيم ابراز كرد: در اين جلسه مقرر شد از طريق كميته امداد امام خميني(ره) طرح استفاده از انرژي هاي پاك در مناطق محروم سرعت بيشتري بگيرد.

کد خبر : 88168
تاریخ : پنج شنبه ، ٢٧ دی ١٣٩٧ ١٠:٣١
تعداد بازديد : ٥٠٨
فرستنده خبر : محسن حيدري