مديرعامل توزيع برق لرستان

قطع شدن برق چند روستاي اليگودرز به دليل بارش سنگين برف / منتظر بازشدن راه هاي مواصلاتي هستيم

مديرعامل شركت توزيع برق لرستان گفت: به دليل بارش سنگين برف، برق چند روستا در منطقه اليگودرز قطع شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مديرعامل شركت توزيع برق لرستان گفت: به دليل بارش سنگين برف، برق چند روستا در منطقه اليگودرز قطع شده است و نيروهاي عملياتي شركت در انتظار گشايش مسير توسط اداره راه هستند.

مهندس فريدون خودنيا تصريح كرد: بارش سنگين برف باعث قطع شدن برق 17 روستا در بخش پرچل منطقه اليگودرز شده است و به دليل آنكه اين روستاها در مناطق صعب العبور قرار دارند و همه راه هاي دسترسي آنها نيز بسته شده است، نيروهاي عملياتي برق در انتظار گشايش مسيرها توسط اداره راه هستند.

خودنيا گفت: درمجموع 210 مشترك در اين روستاها ساكن هستند و نيروهاي عملياتي شركت  بلافاصله پس از گشايش مسير براي برقدار كردن تمام روستاها اقدام خواهند كرد. 

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق لرستان ياداور شد: از صبح تاكنون برق چند روستاي ديگر در منطقه كيزان هم كه قطع شده بود، با تلاش نيروهاي عملياتي برق دوباره وصل شد.

خودنيا تصريح كرد: هماهنگي ها با اداره راه انجام شده است و تلاش مي كنيم هرچه زودتر برق بقيه روستاها هم وصل شود.

کد خبر : 88162
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ دی ١٣٩٧ ١٤:٠٦
تعداد بازديد : ٦٤٢
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور