انجام طرح مقاوم سازي ترانسفورماتورها در برابر زلزله در شركت برق منطقه اي يزد

مدير امور انتقال نيرو شركت برق منطقه اي يزد از انجام طرح مقاوم سازي ترانسفورماتورهاي اين شركت در برابر زلزله خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق يزد، علي محمد فتح آبادي مدير امور انتقال نيرو اين شركت در مصاحبه با دفتر روابط عمومي با اشاره به قرار گرفتن كشور ايران روي خط زلزله و تاكيد شركت توانير بر لزوم ثابت كردن و مقاوم سازي ترانسفورماتورها در برابر زلزله، افزود: با همكاري دفتر تحقيقات شركت و دانشگاه، موضوع مقاوم سازي به عنوان يك طرح پژوهشي علمي و كاربردي مطرح شد و با بهره گيري از نظرات اساتيد بومي، اين طرح به صورت علمي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. در پي آن، طرح هايي براي مقاوم سازي 3 تيپ ترانس ايران ترانسفو ،ASEA و MIEDEN ارائه شد.

وي افزود: سپس براي ارزيابي ميزان ريسك و شرايط اجرايي در عمل، يك دستگاه ترانسفورماتور در پست شرق يزد جهت مقاوم سازي انتخاب شد و نيروها و تنش هاي زلزله روي ترانس به عنوان نمونه اوليه مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفت.

مهندس فتح آبادي بيان كرد: در ادامه پيمانكار اقدام به ساخت تجهيزات موردنياز همانند: شاه تيرها، صفحه پليت ها و گالوانيزه كردن آنها، بولت ها و تخليه حوضچه روغن ترانس از قلوه سنگ ها، بستن آرماتور و اجراي فونداسيون و جوشكاري كرد و كار ثابت (فيكس) كردن ترانس با كمترين خاموشي انجام گرفت.

علي فلاحتي رييس اداره ساختمان و تاسيسات امور انتقال نيرو شركت برق منطقه اي يزد نيز در اين باره تصريح كرد: انجام اين طرح حدود يك ماه زمان برد و دو طرح ديگر نيز براي ترانس هاي ASEA و MIEDEN در مجموع براي ثابت (فيكس) كردن 32 ترانس قدرت و كمكي كه روي ريل قرار دارند ارائه شده است كه در صورت پيشرفت روند انجام كار طبق برنامه پيش بيني شده، فيكسينگ ترانس هاي چرخ دار قبل از پايان سال 98 به اتمام مي رسد.          

کد خبر : 88161
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ دی ١٣٩٧ ١٤:٢٨
تعداد بازديد : ٦٢٩
فرستنده خبر : عليرضا عسكري