سخنگوي صنعت برق و معاون هماهنگي توزيع توانير

صنعت برق مقدمات لازم براي براي رايگان شدن برق مدارس را فراهم كرده است/ ليست مدارس هنوز دستمان نرسيده است

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: همه مقدمات لازم براي اجراي قانون رايگان شدن برق مدارس در صنعت برق آماده شده است .

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل پاون، كتر محمودرضا حقي فام با بيان اين كه دستورالعمل" نحوه تعيين الگوي مصرف برق مدارس" براي شركت هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور ارسال شده است  است و اين شركت ها براي اجراي قانون مذكور آمادگي كامل دارند، تاكيد كرد:  اما مشكل اين است كه هنوز ليست مدارسي كه مشمول اين قانون مي شوند به توانير ارسال نشده است.

دكتر حقي فام با بيان اين كه دستورالعمل با برگزاري جلسات مشتركي ميان مسئولان مرتبط وزارتخانه هاي نيرو، نفت، آموزش و پرورش، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شده است، خاطرنشان كرد: تازماني كه فهرست مدارس مشمول اين قانون براي توانير ارسال نشود، امكان اجرا براي صنعت برق وجود ندارد.

سخنگوي صنعت برق با اشاره به اين كه وزارت نيرو و صنعت برق مكلف به اجراي قانون است و هيچ تخلفي در اجراي قانون ندارد، تاكيد كرد: ما وظايف خود را براساس قانون انجام مي دهيم اما وزارت آموزش و پرورش نيز بايد فهرست مدارس را ارسال كند.

حقي فام درخصوص اينكه اين قانون از چه زماني اجرايي خواهد شد، گفت: اين قانون از ابتداي امسال لازم الاجراست و به همين دليل صنعت برق در سال جاري هزينه برق مصرفي مدارس را دريافت نكرده است، اما اجراي كامل اين طرح نيازمند فهرست مذكور است.

معاون هماهنگي توزيع توانير درعين حال ياداور شد: چون قرائت و قطع و وصل توسط پيمانكاران انجام مي شود، به دليل آنكه دستورالعمل براي شركت هاي توزيع ارسال شده اما هنوز فهرست به دستشان نرسيده است، امكان دارد كه برخي ناهماهنگي ها در اين خصوص مشاهده شود.

حقي فام  با بيان اين كه به شركت هاي توزيع اعلام شده است كه از قطع برق مدارس جلوگيري كنند، از مديران مدارس نيز خواست كه در صورت مشاهده ناهماهنگي هاي احتمالي در اين خصوص، موارد را به شركت برق منطقه اطلاع دهند.

برپايه اين گزارش، شركت توانير تاكنون دو بار در تاريخ هاي 2 آبان و 19 آذر ماه سال جاري جهت ارسال فهرست مدارس با سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش مكاتبه شده است، اما هنوز فهرست درخواستي جهت اجراي قانون مذكور واصل نشده است.

اين نامه ها با امضاي مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير براي معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس ارسال شده و در آن ها تاكيد شده  است كه با توجه به بند "ي" تبصره 6 قانون بودجه سال 1397و ماده «2» دستورالعمل نحوه تعيين الگوي مصرف آب و برق و گاز مدارس، لازم است نسبت به ارسال فهرست اسامي مدارس مشمول به همراه مشخصات مربوطه شامل نام استان، شهرستان، شماره پرونده و شناسه قبض به شركت توانير  تسريع شود.

کد خبر : 88159
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ دی ١٣٩٧ ١٤:١١
تعداد بازديد : ٧٥٨
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور