مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز

تجليل از همكاران باعث ايجاد انگيزه كاري مي شود

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز از همكاران موفق شركت توزيع نيروي برق تبريز تجليل كردو گفت: تجليل از همكاران باعث ايجاد انگيزه كاري مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع تبريز، عادل كاظمي مديرعامل اين شركت، بيان كرد: همكاران شركت توزيع نيروي برق تبريز طي سال 97 در حوزه هاي مختلف موفقيت هاي زيادي را كسب كرده اند.

وي با اشاره به مسابقه مهارت سيمبانان اظهار داشت: اين مسابقه با همكاري انجمن صنفي شركت هاي توزيع برق برگزار شد كه اميدواريم با تدوين دستورالعمل هاي لازم بتوانيم اينگونه آزمون ها و گردهمايي ها را تداوم بخشيم.

عادل كاظمي اظهار داشت: امروزه در سازمان ها داشتن مهارت در كنار علم و دانش امري ضروري و اجتناب ناپذير است زيرا كارفرمايان به دنبال نيروهاي انساني هستند كه علاوه بر علم و دانش، داراي مهارت شغلي نيز باشند زيرا براي ارتقاء و تعالي سازمان ها و دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده سازماني، علاوه بر علم و دانش، به مهارت و تجربه نيز نياز است.

وي افزود: هر چه كاركنان يك سازمان با تكنولوژي هاي جديد دنيا آشنا باشند و آنرا در كنار مهارت و تجربه خود ساماندهي كنند، اين امر موجب پيشرفت و بالندگي سازماني خواهد شد.

وي خاطرنشان شد: مسابقات مهارت شغلي سيمباني در 4 رشته برگزار شد كه در اين مسابقات، تيم شركت توزيع نيروي برق تبريز، رتبه دوم كشوري را كسب كرد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: همكاران شركت توزيع نيروي برق تبريز براي اولين بار رتبه نخست تعداد مقالات پذيرفته شده در كنفرانس سيرد 2019 را به خود اختصاص دادند.

وي افزود: اين كنفرانس كه از سال 1971 آغاز به كار كرده و بيست و پنجمين دوره آن در سال آتي برگزار مي شود، به ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي شبكه هاي توزيع برق توسط متخصصان در اين حوزه مي پردازد.

وي افزود: حضور در چنين كنفرانس هايي مي تواند معيار مناسبي براي شكوفايي استعدادها و استفاده از پتانسيل هاي علمي همكاران اين شركت باشد.

گفتني است از مجموع كل 37 مقاله پذيرفته شده از كشور ايران، شركت توزيع نيروي برق تبريز با 6 مقاله، 16 درصد مقالات پذيرفته شده كشوري را كسب كرده  است.

همچنين وي اضافه كرد: در اين كنفرانس رتبه نخست در بين مراكز صنعتي و دانشگاهي نيز توسط شركت توزيع نيروي برق تبريز اخذ شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز در خصوص همكاران روشن دل نيز اظهار داشت: تلاش هاي اين همكاران در وظايفي كه به آنان محول شده نشان داده كه نابينا بودن هيچ محدوديتي در انجام وظايفشان ايجاد نكرده و عزم و اراده هر انساني بيش از هر چيز ديگر مي تواند او را در تمام لحظات سخت ياري كند.

  كاظمي در ادامه بر اهميت توجه به روشندلان شاغل در شركت توزيع نيروي برق تبريز تأكيد كرد و گفت: با ايجاد شرايط و امكانات مناسب محيطي و شغلي، بستر مناسبي را براي رشد و پيشرفت همكاران روشندل فراهم آوريم.

گفتني است در اين مراسم در گروه مسابقات مهارت شغلي سيمباني آقايان مجيد دانشمند فر، احمد زارع دانالو، رضا نبي زاده، محمد محمدي قريبه، عليرضا اصغري، حسن زارعي، كيوان عبداله زاده، رضا پور اسمعيل، كمال لامع، امير ساغرچيان، مهندس فتاح، مهندس زينالي، مهندس خليلي و مهندس قاسم نژاد بخاطر تلاش در كسب موفقيت شان تجليل به عمل آمد.

همچنين در گروه مقالات مربوط به كنفرانس سيرد از آقايان عباچي زاده، ميثم صادقي، بازيار و عجبي فرشباف تجليل شد.

در بخش تجليل از روشن دلان از مجيد محجل گلشني، رحيم محجل گلشني و رضا حيدري بخاطر تلاش هاي بي وقفه در تحقق اهداف سازماني قدرداني به عمل آمد.

کد خبر : 88158
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ دی ١٣٩٧ ١٢:٤١
تعداد بازديد : ٦٥٨
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم