برگزاري كارگاه آشنايي با انواع حريم در شبكه هاي توزيع در برق تبريز

كارگاه آموزشي آشنايي با انواع حريم در شبكه ها ي توزيع براي همكاران شركت توزيع نيروي برق تبريز برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع تبريز، اين كارگاه آموزشي با هدف آشنايي با مفاهيم حريم و رعايت استاندارد هاي مرتبط با حريم برگزار شد.

در اين دوره آموزشي كارورزان با تعريف حريم و اهميت آن در شبكه هاي توزيع و محدوديت هاي هر يك از آن ها و استاندارد هاي مرتبط با حريم در شبكه هاي توزيع آشنا شدند.

شركت كنندگان بعد از طي اين دوره مي توانند در واگذاري انشعابات و توسعه شبكه هاي توزيع پيش از پيش نسبت به شناسايي موانع و رعايت اصول و قوانين مرتبط با موضوع گام بر دارند.

لازم به ذكر است اين دوره ي آموزشي دو بار و با حضور 20 نفر از همكاران شركت توزيع نيروي برق تيريز در طول سال جاري به مدت 36 ساعت در مجتمع عالي آموزش و پژوهشي صنعت آب و برق آذربايجان برگزار شد.

مدرسان اين دوره آموزشي دكتر طرفدار حق از دانشگاه تبريز، دكتر روشن ميلاني مديرعامل برق منطقه اي آذربايجان و مهندس رسالي معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق تبريز، مطالب اين دوره را تدريس كردند.

اين دوره آموزشي با مشاركت معاونت بهره برداري برگزار شد.

کد خبر : 88157
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ دی ١٣٩٧ ١٢:٤٠
تعداد بازديد : ٦٢٥
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم