توجه و تمركز به آموزش درراستاي فرهنگ ايمني زمينه ساز كاهش حوادث است

مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان در هشتمين نشست كميته عالي ايمني گفت: توجه و تمركز به آموزش درراستاي نهادينه كردن فرهنگ ايمني ، زمينه ساز كاهش حوادث كاري است.

به گزارش پايگاه خبري توانير، سيد محمد موسوي زاده باتاكيد بر اين كه مسائل ايمني يكي از مهم ترين اولويت هاي شركت است بيان داشت: هويت ما در عرصه خدمت رساني ، وجود نيروهاي كار آمد و حفظ آنان با ايجاد انگيزش هاي لازم يك ضرورت است.
وي آموزش هاي كوتاه ،ميان و بلند مدت ويژه همكاران را بسيار اثرگذار دانست و گفت: دانش اندوخته شده كاركنان در دوره هاي آموزشي ، كمك مي كند تا افق ذهن افراد بازتر شده و برآيند آن در فعاليت هاي جاري متجلّي خواهد شد.
مهندس موسوي زاده اظهارداشت: بازديد از روند اقدامات ساير شركت ها در حوزه ايمني و بهره گيري از تجربيات آنان باعث تعاطي افكار گرديده و به كارگيري اندوخته هاي مثبت و اثرگذار ، بهبودسطح خدمات و افزايش بهره وري سازماني را به همراه دارد.
وي تصريح كرد: يكي از راه هاي آموزش و پيشگيري از حوادث تكراري و احتمالي ، آموزش حين كار توسط مسئولان و سرپرستان است و با تقويت اين تفكر، مي توان مسائل ايمني را فراگير كرد .
همچنين در اين نشست ، پيرامون آمار بازديدهاي ايمني و رفع كانون هاي خطر، اقدامات اصلاحي نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) ، بررسي نحوه استقرار نرم افزار شناسايي و رفع كانون خطر در شبكه ها و تاسيسات توزيع برق و همچنين فراخوان ايمني در زمينه شناسايي پايه هاي برق فرسوده، بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر : 88135
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ١٩:٥٣
تعداد بازديد : ٦١٩
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي