در هرمزگان

امكان مشاهده الكترونيكي سوابق مصرف و پرداختي مشتركان برق فراهم شد

مشتركان همچنين مي توانند ضمن آگاهي از آخرين صورت حساب صادره و مبلغ بدهي برق مصرفي،سوابق پرداختي هاي خود را كنترل نموده و با دريافت شناسه قبض و پرداخت، نسبت به پرداخت مبلغ آخرين صورت حساب خود به صورت غيرحضوري اقدام كنند.
معاون فروش و خدمات مشتركان شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان گفت: مشتركان برق مي توانند با مراجعه به سايت شركت توزيع نيروي برق استان سوابق مصرف و پرداختي هاي خود را مشاهده كنند.
مهندس مصطفي طبيبي افزود: مشتركان با مراجعه به سايت شركت به آدرس www.hedc.co.ir و وارد كردن شماره 8 رقمي اشتراك برق، سوابق مصرف و پرداختي هاي خود را دريافت كنند.
طبيبي اضافه كرد:مشتركان همچنين مي توانند ضمن آگاهي از آخرين صورت حساب صادره و مبلغ بدهي برق مصرفي،سوابق پرداختي هاي خود را كنترل نموده و با دريافت شناسه قبض و پرداخت، نسبت به پرداخت مبلغ آخرين صورت حساب خود به صورت غيرحضوري اقدام كنند.
معاون فروش و خدمات مشتركان شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان از مشتركان خواست: با توجه به نقش موثر تامين نقدينگي براي ارتقاي هرچه بيشتر سطح خدمات رساني در جلب رضايت مردم، كليه مشتركان خانگي،صنعتي،كشاورزي،عمومي و تجاري در زمان تعيين شده نسبت به پرداخت بدهي هاي برق مصرفي خود اقدام كنند.
کد خبر : 69071
تاریخ : چهار شنبه، ٠١ خرداد ١٣٩٢ ٠٩:٢٧
تعداد بازديد : ١٣٥٤٤
فرستنده خبر : سيد يعقوب حسيني