وزير نيرو:

انگيزه لازم براي حضور بخش غيردولتي در برنامه هاي صنعت برق فراهم شده است

وزير نيرو در مراسم گشايش بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق در تهران گفت: هم اكنون انگيزه و رغبت لازم براي حضور بخشهاي غير دولتي در برنامه هاي صنعت برق فراهم شده است.
به گزارش سايت خبري توانير، در اين مراسم كه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روساي دانشگاهها و دانشكده ها، استادان و پيشكسوتان صنعت برق، معاونان و مديران وزارتخانه ها، صاحبان صنايع، دانشجويان و ميهمانان داخلي و خارجي حضور داشتند، مهندس فتاح ازاهتمام و حركت جدي وزارت نيرو در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي و براساس تدابير مقام معظم رهبري و تاكيد رئيس جمهوري مبني بر واگذاري بخش عمده اي از فعاليتها به بخش هاي غيردولتي و ايجاد فضاي مناسب براي حضور پررنگ و فعالتر بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت در فعاليتهاي صنعت برق به عنوان عوامل اصلي اين امر ياد كرد. وي تاكيد كرد عدم توسعه و احداث نيروگاههاي جديد با سرمايه گذاري دولت، واگذاري توليد بيش از 37 هزار مگاوات برق به بخش خصوصي تا 6 سال آينده و خريد تضميني برق توليدي از آنها با قيمت مناسب، فروش سهام نيروگاههاي موجود، رقابتي كردن خريد و فروش برق و تدوين و اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيع برق و اداره آنها در قالب شركتهاي غيردولتي از جمله اقدامات وزارت نيرودر جهت ايفاي نقش حاكميتي و نظارتي خود و ايجاد بستر مناسب براي حضور بخش غيردولتي به شمار مي رود. مهندس فتاح با اشاره به اينكه روند اجرايي استقلال شركتهاي توزيع تقريباً مراحل پاياني خود را طي مي كند افزود: تاكنون بخش توزيع در قياس با بخش هاي انتقال و توليد مورد عنايت كمتري در محافل علمي و دانشگاهي و مديريتي صنعت برق قرار داشته است. وي از استادان دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان درخواست كرد به بخش توزيع و ارتقاء جايگاه اين بخش متناسب با حساسيت و اهميت آن در بحث هاي علمي و كارشناسي توجه بيشتري داشته و با نگاه كارشناسانه و دقيق، نارسايي هاي بخش توزيع را بررسي و نتايج را در نشست هاي علمي براي بهره برداري مديران و كارشناسان ارايه كنند. وي تاكيد كردنگاه ما به سه بخش توليد، انتقال و توزيع بايد يك نگاه متناسب و متوازن باشد چرا كه وجود يك حلقه ضعيف در اين ميان، قوت در حلقه هاي ديگر را هم بي اثر مي كند. گفتني است بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق كه از روز دوشنبه 28 آبان جاري گشايش يافته، 3 روز برپا خواهد بود.
کد خبر : 5209
تاریخ : دو شنبه ، ٢٨ آبان ١٣٨٦ ١١:٠٤
تعداد بازديد : ٦٨٢
فرستنده خبر : حسين عبدي