در اجلاس مديران ارشد صنعت برق عنوان شد:

دكتر احمديان: مشكلات مالي مجموعه برق كشور كاهش مي يابد

در پي دريافت قسط اول مابه التفاوت نرخ خريد و فروش برق، اميدواري براي حل اساسي مشكلات مجموعه برق كشور بيشتر شده است.“

به گزارش سايت خبري توانير، دكتر محمد احمديان معاون وزير نيرو در امور برق در دومين اجلاس مديران ارشد صنعت برق كشور با بيان مطلب فوق افزود: ”هر چند اين ارقام تمام كسريهاي صنعت برق را پوشش نمي دهد اما نويدبخش كاهش مشكلات مجموعه است.“
دكتر احمديان با اشاره به بدهي سنگين صنعت برق به شركتهاي طرف قرارداد، پاسخگويي به مطالبات پيمانكاران را از مباحث بااهميتي توصيف كرد كه با توجه به لزوم درنظر داشتن ديدگاههاي حمايتي، نيازمند مديريت و دقت نظر است تا بار مالي غيرواقعي متوجه صنعت برق نشود.
در مراسم افتتاح اين نشست مهندس وحدتي مديرعامل شركت توانير با اشاره به كاهش قابل توجه ميزان اوج بار شبكه برق كشور نسبت به پيش بيني ها در تابستان امسال تصريح كرد: ”پيك لحظه اي شبكه در تابستان امسال حدود
2 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت كه اين ميزان در سالهاي گذشته بين 10-8 درصد متغير بود.“
مهندس وحدتي كاهش درجه حرارت نسبي هوا نسبت به ميزان متعارف و همچنين فعاليتهاي گسترده مجموعه برق كشور در مديريت مصرف و مديريت بار صنايع را از جمله دلايل موثر در اين كاهش ذكر و تاكيد كرد: ”به ويژه برنامه ”مسابقه ساعت“ كه با همت مجموعه همكاران در شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيرو با عنوان ”مسابقه ساعت“ از رسانه ملي پخش شد، در اين زمينه بسيار تاثيرگذار بود و نشان داد كار جمعي كه با مشاركت عمومي انجام شود مي تواند بسيار موثر باشد.“
از ديگر محورهاي ارايه شده از سوي مدير عامل توانير در اين نشست كاهش 50 درصدي خاموشي در بخش توليد و انتقال نيروي برق بود.
مهندس وحدتي با تاكيد بر لزوم آمادگي صنعت برق در فصل زمستان با توجه به مشكلات تامين سوخت نيروگاهها، از برنامه هاي پيش بيني شده از سوي معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره برداري توانير درخصوص استفاده كمتر از سوخت مايع و ايجاد شرايط به مدار آمدن همزمان واحدهاي بخار و گاز نيروگاههاي چرخه تركيبي كه با همكاري مديران عامل نيروگاههاي كشور به انجام رسيد تقدير كرد.
يكي ديگر از محورهاي ارايه شده از سوي مديرعامل توانير به پياده سازي قانون استقلال شركتهاي توزيع و عملياتي شدن قانون در شركتهاي توزيع خراسان شمالي و جنوبي، آذربايجان غربي و اردبيل اختصاص داشت كه طبق برنامه زمانبندي شركتهاي توزيع فارس، شيراز و بوشهر نيز اخيراً به اين مجموعه اضافه شده اند.
مهندس وحدتي در اين ارتباط تاكيد كرد: ”بايد مراقبت كنيم شركتهاي توزيع در فرايند استقلال با مشكلي مواجه نشوند و از نظر مالي در تنگنا قرار نگيرند.“
تلاش در جهت حفظ انسجام و وحدت مجموعه صنعت برق يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد مديرعامل شركت توانير در اين نشست بود. مهندس وحدتي گفت: ”مديريت در مناطق به طور منسجم و يكپارچه و با نگاه حل همه مسايل در مناطق انجام مي شود و ارتباط شركتهاي توزيع با توانير صرفاَ درمورد مسايل مجمعي است.“

کد خبر : 4830
تاریخ : چهار شنبه، ٠٢ آبان ١٣٨٦ ١٤:٢٢
تعداد بازديد : ٧٦٧
فرستنده خبر : الهام فلاح