معرفي مديرعامل جديد شركت برق منطقه اي سمنان

در مراسمي با حضور دكتر احمديان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و مهندس وحدتي مديرعامل توانير مديرعامل جديد برق منطقه اي سمنان معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي سمنان، در اين مراسم كه معاون عمراني استاندار و جمعي از مسوولان استان نيز حضور داشتند ضمن تقدير از زحمات مهند بربند در مدت مديريت برق منطقه اي سمنان، مهندس سيدزمان حسيني به عنوان مديرعامل جديد اين شركت معرفي شد. مهندس وحدتي در اين مراسم ضمن قدرداني از سالهاي مديريت مهندس بربند در برق منطقه اي سمنان، مشكل اصلي صنعت برق كشور را تلات برق و انشعاب غيرمجاز دانست و افزود: خوشبختانه در اصتان سمنان مشكلي در اين خصوص وجود ندارد. در ادامه، مهندس بربند با قدرداني از همكاري تمامي كاركنان، موفقيتهاي به دست آمده را مرهون تلاش و زحمات آنان دانست و گفت: همه كارهاي انجام شده در اين سالها به صورت تيمي و با برنامه ريزي منسجم بوده است. وي پروژه هاي بهبود مديريت، برنامه استراتژيك و نصب اتوماسيون اداري را از اهم كارهاي صورت گرفته در بخش مديريت عنوان كرد. مهندس سيدزمان حسيني نيز پس از دريافت خود انتصاب خود، اولويتهاي كاري خود را تعامل سازنده با دستگاههاي استان، كاهش هزينه هاي غيرضروري و حفظ سرمايه هاي ملي، مطالعه نقاط ضعف درصنعت برق استان و تلاش در جهت بهبود بيان اعلام و اظهار اميدواري كرد كه با همكاري پرسنل پرتلاش صنعت برق و با برنامه ريزي مدون بتوان به اين اهداف دست يافت.
کد خبر : 4611
تاریخ : شنبه ، ٠٧ مهر ١٣٨٦ ١٣:٠٩
تعداد بازديد : ١٦٧٠
فرستنده خبر : حسين عبدي