آشنايي هرچه بيشتر مديركل و كاركنان صداوسيماي خراسان با صنعت برق

مدير کل صدا و سيماي مرکز خراسان رضوي به همراه جمع کثيري از معاونين، مديران، تهيه کنندگان وگزارشگران آن مرکز از نيروگاه حرارتي طوس بازديد کردند. به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي خراسان در اين بازديد مهندس فخرنبوي مديرعامل برق منطقه اي خراسان گزارشي از وضعيت صنعت برق در استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي ارائه کرد و با اشاره به نيروگاه هاي جديد شيروان با ظرفيت توليد 954 مگاوات، نيروگاه فردوسي با ظرفيت توليد 954 مگاوات، نيروگاه قاين با ظرفيت توليد 700 مگاوات و نيروگاه بادي بينالود با ظرفيت توليد 28 مگاوات كه در مدار توليد قرار گرفته اند گفت: نيروگاه هاي سرخس با ظرفيت توليد 500 مگاوات، تربت حيدريه با ظرفيت 500 تا 1000 مگاوات و نيروگاه سبزوار نيز با ظرفيت 500 تا 1000 مگاوات احداث مي شوند. مهندس فخرنبوي پيک بار در سال 1385 را 2733 مگاوات خواند و افزود اين رقم در تيرماه سال جاري 2727 مگاوات مي باشد. مديرعامل برق خراسان در جمع مسئولان صدا و سيماي مرکز خراسان رضوي با تاكيد بر هم فکري و هم ياري تصريح كرد: در صورتي که مشتريان شرکت، آگاهي کامل از صنعت برق داشته باشند در همه زمينه ها با ما همکاري خواهند کرد. وي در پايان خواستار مساعدت رسانه ملي در استان خراسان رضوي براي همکاري مردم در امر مصرف بهينه برق و پرداخت قبوض برق شد. موسوي مقدم مديرکل صدا و سيماي مرکز خراسان رضوي در اين بازديد مهمترين علل موفقيت هر صنعت را مستلزم همکاري و تعامل مديران آن با مصرف کنندگان آن صنعت خواند و افزود: به موازات سرمايه گذاري عظيم در اين صنعت، بايد در بخش تبليغات و فرهنگ سازي هم سرمايه گذاري کرد. موسوي مقدم با تاكيد بر توجه بيشتر معاونان، تهيه کنندگان و گزارشگران صداوسيما در خصوص آگاهي مردم و فرهنگ سازي در امر درست مصرف کردن انرژي برق، تصريح كرد: در عمل بايد آموزش هايمان را افزايش دهيم تا از سرمايه هاي موجود حداکثر بهره برداري را داشته باشيم.
کد خبر : 4175
تاریخ : سه شنبه ، ٢٦ تیر ١٣٨٦ ٠٠:٠٠
تعداد بازديد : ٧٤٦
فرستنده خبر : مدير سيستم