امكان مشاهده قبوض مصرفي مشتركان برق استان قم در پايگاه اينترنتي توزيع برق قم

شركت توزيع نيروي برق استان قم در راستاي جلب رضايت مردم و كاهش مراجعات حضوري، امكان مشاهده قبوض مصرفي برق و پرداخت الكترونيكي آن را فراهم كرده است.
گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان قم در اين زمينه حاكي است: از اين پس مردم استان قم با مراجعه به پايگاه اينترنتي اين شركت به نشاني www.qepd.co.ir ميتوانند قبض مصرفي برق خود را مشاهده كنند و در همان سايت نسبت به پرداخت الكترونيكي آن اقدام كنند.
به گفته مدير روابط عمومي توزيع برق استان قم، براي مشاهده قبض مصرفي برق، دانستن شماره رمز رايانه كه بر روي قبض برق درج شده، الزامي است.
صادقيان با اشاره به جذب بيش از 17 هزار مشترك جديد تاپايان دي ماه در قم، از امكان خريد اينترنتي انشعاب برق خبر داد وافزود: متقاضيان برق مي توانند از طريق سايت اينترنتي اين شركت نسبت به خريد انشعاب اقدام كنند.
وي ازجمله اقدامات ديگر در جهت كاهش مراجعات و افزايش رضايتمندي مردم از تاسيس دو دفتر خدمات مشتركان در شهر قم و 7 اداره اقماري در بخشهاي كهك ، قنوات، پرديسان، سلفچگان، جعفريه، قاهان و خلجستان خبر داد.
کد خبر : 29600
تاریخ : دو شنبه ، ١٧ اسفند ١٣٨٨ ١٥:٢١
تعداد بازديد : ٤١٩٣١
فرستنده خبر : مهدي غروري