طرح تجهيز خودروهاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به سيستم ردياب GPS نهايي شد

مرحله اول طرح تجهيز خودروهاي عملياتي و مانور شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به سيستم رد ياب GPS با استفاده از بستر ارتباطي GPRS S.M.S و راديو ترانك نهايي شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، اين طرح براي اولين بار در كشور اجرا مي شود و پس از نهايي شدن در مرحله دوم طرح، 200 خودروي عملياتي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ تا پايان سال جاري به سيستم رد ياب GPS با استفاده از بسترارتباطي S.M.S، GPRS و راديو ترانك مجهز خواهند شد. از مهمترين مزاياي اين طرح سرعت بخشيدن به فعاليت هاي عملياتي در مانورهاي ضربتي براي رفع خاموشي ها، ارتباط با اداره حوادث مناطق شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به منظور مشخص شدن مسير يابي حوادث، كاهش خاموشيها و كاهش تلفات از طريق اعزام سريع خودروها به محل حادثه است.
کد خبر : 15643
تاریخ : شنبه ، ٢٦ بهمن ١٣٨٧ ١٠:٥٥
تعداد بازديد : ٦٢٠
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ