همايش شبكه دوستان انرژي و مديريت مصرف در ساختمان برگزار مي شود

همايش «شبكه دوستان انرژي و مديريت مصرف انرژي در ساختمان» با هدف اشاعه فرهنگ مديريت مصرف و مميزي انرژي در ساختمان هاي دولتي از سوي معاونت اجرايي شمال شرق شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ و سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا) برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در اين همايش موضوعاتي همچون چشم اندازهاي 20 ساله كشور و اهميت تامين انرژي، ضرورت بحث بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها، بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات ساختماني، بررسي نتايج مميزي انرژي در ساختمان هاي دولتي، بررسي سيستم هاي روشنايي در ساختمان و بررسي سيستم هاي هوشمند مديريت مصرف انرژي (BMS ) مورد بحث و تبادل نظر كارشناسان و متخصصان قرار خواهد گرفت. همچنين قرار است سازمانهاي و نهادهاي برتري كه در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي نقش فعالي داشته اند مورد قدرداني قرار گيرند.
کد خبر : 15413
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ بهمن ١٣٨٧ ١٥:٣٢
تعداد بازديد : ٦٩٧
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ