بهره برداري از چندين طرح صنعت برق در توزيع تهران بزرگ

همزمان با دهه فجر، چندين طرح صنعت برق از سوي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به بهره برداري مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، از مهمترين اين طرح ها مي توان به احداث و بهينه سازي 303 دستگاه ايستگاه زميني و هوايي، احداث و بهينه سازي 145 كيلومتر شبكه فشار ضعيف هوايي، احداث و بهينه سازي 235 كيلومتر شبكه فشار ضعيف زميني، احداث و بهينه سازي 107 كيلومتر شبكه فشار متوسط زميني، احداث و بهينه سازي 27 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي، احداث و بهينه سازي 60 كيلومتر شبكه روشنايي معابر، تهيه سيستم جامع برنامه ريزي، تهيه سيستم جامع مالي، قرائت و مانيتورينگ لوازم اندازه گيري ديماندي اوليه به صورت SMS و بهينه سازي و توسعه سامانه 121شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ اشاره كرد. قرائت كنتور از راه دور با استفاده از شبكه DLC برج تهران، طرح كنترل انرژي اكتيو با استفاده از ASVC ،تهيه سيستم ناوگان حوادث GPS و AVL خودرو و همچنين تهيه سيستم تعميرات پيشگيرانه PM است. گفتني است براي اجرايي شدن 23 طرح شاخص شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بيش از 370 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.
کد خبر : 15412
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ بهمن ١٣٨٧ ١٢:١٦
تعداد بازديد : ٥٧٦
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ