تقدير ازمعلمان برگزيده درآموزش مديريت مصرف برق و تداوم طرح آموزش مديريت مصرف در مدارس شهر تهران

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ طي مراسمي ازمعلمان برگزيده مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به منظور همكاري درزمينه آموزش مديريت مصرف برق تقدير مي كند.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در اين مراسم كه فردا (پنجشنبه دهم بهمن) در موسسه آگاهان نيرو واقع در ميدان شهدا برگزار خواهد شد از 41 نفر از معلمان و مربيان برگزيده آموزش و پرورش و نيز دانش آموزان برگزيده اي كه در زمينه مباحث مديريت مصرف فعاليتهاي ارزشمندي ايفا كرده اند قدرداني خواهد شد. گفتني است طرح آموزش مديريت مصرف در مدارس شهر تهران از سال 83 آغاز و تاكنون نيز ادامه داشته و هر سال تعدادي از دانش آموزان مقطع راهنمايي تحت آموزش هاي مديريت مصرف قرار مي گيرند. مهندس شكوريان رئيس گروه پيش بيني و تحليل بار شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در اين زمينه اظهار داشت: در سال گذشته طرح آموزش مديريت مصرف با همكاري تعداد 124 معلم مقطع راهنمايي آموزش و پرورش شهر تهران در 141 مدرسه و 1393 كلاس درس اجرا شد و با اجراي اين طرح، 41 هزار دانش آموز تحت آموزش مديريت مصرف برق قرار گرفتند.
کد خبر : 15098
تاریخ : چهار شنبه، ٠٩ بهمن ١٣٨٧ ٠٩:٢٠
تعداد بازديد : ٧٩٣
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ