برگزاري نخستين نشست هم انديشي توزيع برق با صاحبنظران دانشگاهي

نخستين نشست هم انديشي صنعت توزيع برق و دانشگاه باعنوان" پژوهش، تحقيق، توسعه و كارآمدي"با حضور روسا و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده هاي برق دانشگاههاي تهران در محل ستاد راهبردي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در اين نشست ضمن مطرح شدن مهمترين چالشها و محدوديتهاي پژوهش و تحقيقات در بخش توزيع صنعت برق، اساتيد و صاحبنظران علمي دانشگاه ها به ارائه راهكارها و نقطه نظرات علمي خود به منظور برقراي ارتباط متقابل صنعت برق و دانشگاه ها و تداوم همكاري هاي علمي و تحقيقاتي در بخش توزيع صنعت برق پرداختند. در اين نشست مباحث مربوط به توسعه و انتقال روح تحقيقات در لايه هاي سازمان و حضور مراكز علمي و دانشگاهي در حوزه پژوهش و پتانسيل يابي پژوهشگران و محققان و همچنين راههاي تعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با مراكز دانشگاهي و پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت. مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در ابتداي اين نشست با اشاره به خصوصيات كيفي و پيچيدگيهاي خاص شهر تهران و وجود مراكز تاثيرگذار سياسي واجتماعي در اين شهر اظهار داشت: هم اكنون 49 درصد از برق شهر تهران در بخش خانگي، 23 در صد در بخش عمومي و 18 درصد در بخش تجاري مصرف مي شود و اين وضعيت نسبت به كل كشور حاكي از اين است كه بخش خانگي 18 درصد، بخش عمومي 22 درصد و بخش تجاري 35 درصد از مصرف برق كشور را به خود اختصاص داده است، از اين رو هر اقدامي در رابطه با مديريت مصرف برق و كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در كل شاخص هاي كشور نيز تاثير گذار خواهد بود. وي در ادامه با اشاره به وجود زمينه هاي هوشمند در بخش مديريت مصرف برق اظهار داشت: با توجه به فرهنگ سازي هاي كه در اين زمينه صورت گرفته است سال گذشته تنها شاهد رشد 65 صدم درصدي مصرف برق بوديم كه اين موضوع حاكي از اصلاح الگوي مصرف برق و تمركز نگاه شهروندان به روشها و شيوه هاي مصرف بهينه برق بوده است. مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ پيش بيني كرد تا سال 1404، 35 درصد از تاسيسات بخش توزيع رشد و تعداد مشتركان برق اين شركت نيز به 6 ميليون مشترك و پيك بار به 6000 مگاوات افزايش يابد. مهندس مهذب ترابي در ادامه مديريت اقتصادي برق، افزايش قابليت اطمينان و مديريت محيط زيست را از محورهاي اصلي چشم انداز سال 1404 عنوان كرد و افزود: بحث كاهش تلفات يكي از اصلي ترين موضوعاتي است كه اين شركت در مقوله مديريت اقتصادي بايد به آن بپردازد و با توجه به تلفات 13 درصدي انرژي در 8 ماهه ابتداي سال جاري كه معادل 1800 ميليون كيلووات ساعت است، يكي از اهداف شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ كاهش تلفات از طريق تهيه طرح بهينه سازي شبكه خواهد بود. وي همچنين با اشاره به بحث قابليت اطمينان شبكه به عنوان اهداف بنيادي شركت، اتوماسيون شبكه هاي توزيع، كاربرد منطقي رله هاي حفاظتي و مديريت جغرافياي شبكه هاي توزيع را مورد تاكيد قرار داد. مهندس مهذب ترابي كاهش آلاينده هاي نوري، مديريت معماري شهري را در راستاي مديريت محيط زيست و جامعه از ديگر اهداف شركت تا افق 1404 مطرح كرد و با اشاره به عدم فعاليتهاي مدون در بخش توزيع و محيط زيست، بر ورود مباحث انرژي هاي تجديد پذير در بخش توزيع و تعريف مشخص از حفاظت تطبيقي و تحليلي با توجه به عناصر بالا دستي تاكيد كرد. وي در ادامه از توسعه الكترونيك قدرت در شبكه هاي توزيع، نگاه منطقي به بازار برق، توسعه كنترل كننده هاي محلي و مركزي، افزايش قابليت اطمينان شبكه و كيفيت برق، منطقي شدن پايش تجهيزات توزيع به عنوان جهت گيري هاي مهم شركت براي توسعه ايستگاههاي هوشمند ياد كرد و گفت: كاربردي نشدن طرحهاي تحقيقاتي، نداشتن بانك اطلاعاتي از پروژه هاي تحقيقاتي و بي انگيزگي متخصصان براي طرحهاي پژوهشي از مهمترين محدوديت هاي بخش توزيع صنعت برق است. وي با دعوت از اساتيد و صاحبنظران دانشگاهها و مراكز پژوهشي در خصوص ارائه راهكارهايي مناسب در اين زمينه ايجاد پايگاه دانش در بخش توزيع صنعت برق را ضروري عنوان كرد و افزود: شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ آمادگي خود را براي حمايت از طرحهاي تحقيقاتي در بخش توزيع اعلام و آماده هرگونه همكاري با دانشگاه ها در خصوص ايجاد دوره كارشناسي ارشد و دوره دكتري با گرايش توزيع برق است. مهندس مهذب ترابي برگزاري نشستهاي هم انديشي صاحبنظران دانشگاه ها و صنعت را به منظور ارائه راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن چالشها و محدوديتهاي بخش توزيع صنعت برق ضروري و بر تداوم آن تاكيد كرد. وي در خاتمه تصريح كرد: با توجه به پراكندگي فعاليت ها در بخش توزيع لازم است"توسعه مهندسي معكوس" نيز به عنوان يك راهبرد مد نظر صاحبنظران علمي قرار گيرد. در اين نشست كه با حضور دكتر احسان، مدير قطب علمي دانشگاه صنعتي شريف، دكتر فتوحي، رئيس دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف، دكتر وكيليان، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، دكتر منصف، مدير گروه قدرت دانشگاه تهران، دكتر حقي فام، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس، دكتر طالب، رئيس دانشگاه آزاد واحد جنوب،اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علم وصنعت، تربيت مدرس و امير كبير، مهندس رجبي، دبير شوراي تحقيقات برق، مهندس بربند، مدير عامل شركت توزيع برق نواحي تهران و مهندس حجت، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران ادامه يافت استادان و صاحبنظران ضمن تقدير از ابتكار ارزشمند شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در جهت برگزاري اولين نشست هم انديشي صنعت و دانشگاه باهدف برقراري ارتباط و تعامل سازنده محافل علمي – پژّوهشي با شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، راهكار هايي را با توجه به محدوديتها و چالشهاي تحقيقاتي در بخش توزيع برق ارائه دادند. صاحبنظران و رئيسان دانشگاههاي تهران در اين نشست بر مواردي مانند نگاه نرم افزاري به تحقيقات، نهادينه شدن حضور ناظران در طرحهاي تحقيقاتي، مشخص شدن جايگاه دانشگاهها و تقسيم وظايف مراكز علمي و بخش توزيع در حوزه تحقيق تاكيد و سرمايه گذاري در طرحهاي بخش توزيع، شفاف سازي استراتژي شركتهاي توزيع، آموزش مهندسي توزيع، برنامه ريزي به منظور توسعه دانش بخش توزيع صنعت برق، پيوند دانش و فعاليتهاي اجرايي در بخش توزيع و تبديل آن به ارزش افزوده، مشخص شدن طرحهاي تحقيقاتي و تهيه بانك اطلاعاتي از طرح ها و طرحهاي بخش توزيع برق ،تهيه دستورالعملها و استانداردهاي مدون در بخش توزيع و در نهايت ايجاد آزمايشگاه مرجع با توجه به ظرفيتهاي آزمايشگاهي دانشگاهها را ضروري عنوان كردند.
کد خبر : 15097
تاریخ : چهار شنبه، ٠٩ بهمن ١٣٨٧ ٠٩:١٨
تعداد بازديد : ٨٢٧
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ