شناسايي اشتراكهاي ديماندي فاقد لوازم اندازه گيري در اهواز

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز گفت: با وجود اقدامات موثري كه در زمينه جمع آوري انشعابهاي غيرمجاز انجام شده و به رغم جمع آوري چراغهاي پرمصرف اصناف در سطح مناطق چهارگانه ضرورت دارد كه اشتراكهاي ديماندي فاقد لوازم اندازه گيري و يا داراي لوازم اندازه گيري معيوب شناسايي شوند تا روند كاهش تلفات انرژي در مسير پرشتاب تر و مؤثرتري قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، مهندس حضرتي كه در جلسه مديريت مصرف و كاهش تلفات شركت سخن مي گفت، با يادآوري اهداف شركت در هم سان سازي پيك زمستاني و كاهش 150 مگاوات از پيك تابستاني سال آينده در مورد نصب لوازم اندازه گيري اشتراكهاي ديماندي و انجام تست و كاليبره كردن آنها تاكيد و از مجريان اين طرحها خواست كه در اين زمينه تلاش بيشتري به خرج دهند تا قبل از فرا رسيدن فصل گرما و افزايش مصرف، اين كارها به سرانجام برسد. گفتني است در اين جلسه همچنين تصميم گرفته شد به منظور رفع اشكال لوازم اندازه گيري مشتركان ديماندي از همكاري سيمبانهاي بازنشسته شركت و آگاه به مسايل ديماندي استفاده شود.
کد خبر : 15042
تاریخ : یکشنبه ، ٠٦ بهمن ١٣٨٧ ١٦:٢٤
تعداد بازديد : ٥٥٤
فرستنده خبر : مجيد سعيداوي