تهيه و تجهيز سيستم جامع برنامه ريزي در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

معاون دفتر برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گفت: اين شركت تا نيمه اسفند سال جاري به سيستم جامع برنامه ريزي مجهز مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، مهندس مرتضي بهادي ضمن اعلام خبر فوق گفت: اين طرح از طرح هاي شاخصي است كه با اجرايي شدن آن؛ پروژه طراحي، برنامه ريزي فني، كنترل پروژه، كنترل بودجه، سيستم دستوركار، فهرست بها و سيستم صورت وضعيت شركت تحت مديريت قرار مي گيرد. وي افزود: سيستم جامع آماري تحت وب از ديگر طرح هايي است كه هم اكنون در حال ورود اطلاعات است كه اين سيستم اطلاعات سالم و قابل قبول را به صورت آنلاين از سطح ستاد راهبردي، مناطق و معاونتها اجرايي شركت به مبادي مورد نياز ارسال و به عبارتي ارتباط بين نظام آماري و نظام تصميم گيري مديريتي را فراهم مي كند. وي تهيه طرح جامع توسعه شبكه فشار متوسط و ايستگاههاي توزيع تا افق 1404 را از مهمترين اقدامات زير ساختي و تاكيد شده در منشور راهبردي شركت در بخش برنامه ريزي عنوان كرد و افزود: اين طرح چشم اندازي از نيازهاي موجود و آتي شركت را تا سال 1404 از نظر نحوه گسترش شبكه، مكانهاي ايجاد انشعاب، برتري فني اقتصادي طرح و ملاحظات تلفات ترسيم خواهد كرد. به گفته مهندس بهادري در اين طرح ارزيابي اطلاعات موجود، مطالعات بنيادي، برآورد بار، طراحي شبكه فشار متوسط، طراحي سيستم هاي حفاظتي ، مطالعات اقتصادي و محاسبات قابليت اطمينان شبكه بررسي خواهد شد. معاون دفتر برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در ادامه بازنگري و به روز نگهداري سيستم صورت وضعيت شركت، تدوين بودجه سال 87 و پيش بيني بودجه سال 88، كنترل عملكرد بودجه سرمايه اي و جاري به صورت ماهيانه، تهيه عملكرد شركت در بخش طرح ها و پروژه هاي توسعه اي و بهينه سازي، بهره برداري، خدمات مشتركين، مالي و اداري به صورت ماهيانه را از فعاليت هاي راهبردي اين معاونت ذكركردو افزود: تدوين برنامه عملياتي پنج ساله و پيش بيني وضعيت شركت در بخش توسعه شبكه،پستها و مشتركين بر اساس سند چشم انداز 1404، تهيه و تكميل پرو فرماي محورهاي توانمند سازي و محور نتايج و تدوين برنامه زمانبندي ارزيابي شركت برمبناي مدل EFQM (تعالي سازماني)، تدوين روش اجرايي، دستورالعمل و گردش كار پروژه هاي تحقيقاتي و در نهايت مبادله تفاهم نامه همكاري تحقيقاتي با دانشگاه علم و صنعت و پيگيري مبادله تفاهم نامه با دانشگاههاي امير كبير و تهران از ديگر فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه است.
کد خبر : 14977
تاریخ : یکشنبه ، ٠٦ بهمن ١٣٨٧ ٠٩:٢٩
تعداد بازديد : ٧٨٦
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ