تاكيد بر تهيه طرح جامع بهينه سازي شبكه از سوي مناطق برق تهران بزرگ

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بر تهيه طرح جامع پنج ساله بهينه سازي شبكه در هر يك از مناطق برق تحت پوشش معاونتهاي اجرايي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، مهندس مهذب ترابي در نشست هماهنگي شوراي مديران معاونت اجرايي شمال غرب با تاكيد مجدد بر آمادگي كامل مديران مناطق در خصوص آمادگي براي مقابله با خاموشيهاي احتمالي شش ماهه اول سال 88 و برنامه ريزي در اين زمينه، خواستار جهت گيري تخصيص و جذب اعتبار به سمت بهينه سازي شبكه، پيگيري مستمر براي جمع آوري برقهاي غير مجاز شد. وي با اشاره به لزوم برقراري ارتباط منطقي و تعامل سازنده شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با شهرداري و سازمانهاي هم سطح با رعايت منافع شركت و همچنين تاكيد بر ناحيه محوري، خواستار پيگيريهاي لازم به منظور تكميل و اجرايي شدن طرح GTS توسط معاونت مهندسي و نظارت معاونت اجرايي شمالغرب شد. در ادامه اين نشست اهم اقدامات و فعاليت هاي معاونتهاي بهره برداري در خصوص بررسي عيوب شبكه فشار ضعيف، شبكه 20 كيلوولت و اقدامات انجام شده به منظور مقابله با بحران زمستان 1387 ارائه و مقرر شد معاونت بهره برداري نسبت به بررسي و ارائه گزارش تحليلي عيوب شبكه فشار ضعيف اقدام كند. در اين نشست همچنين گزارشي در خصوص عملكرد 9 ماهه معاونت برنامه ريزي در خصوص پيك بار، متوسط نرخ فروش، رشد مصرف نسبت به سال گذشته، درصد تلفات، استفاده از فن آوريهاي نوين براي بهبود بهره برداري، افزايش قدرت مانور، اقدامات اصلاحي براي كاهش خاموشيها، طرحهاي تحقيقاتي، كيفيت توان ارائه شد. در ادامه اين نشست دفتر خدمات مشتركان معاونت اجرايي شمالغرب نيز گزارشي را در خصوص عملكرد استانداردسازي و نصب كنتورهاي ديجيتالي، فروش انرژي، فروش انشعاب جديد و آمار غيرمجاز و خسارت به شبكه ارائه كرد. در پايان نيز مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به سوالا ت مطرح شده از سوي مديران مناطق پاسخ و در جريان نظرات و پيشنهادات آنان قرار گرفت.
کد خبر : 14937
تاریخ : چهار شنبه، ٠٢ بهمن ١٣٨٧ ١٣:٣٤
تعداد بازديد : ٥٧٤
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ