صفحه 4 از 13

نشست اقتصاد اجتماعي پيك سايي در توانير برگزار شد

نشست اقتصاد اجتماعي پيك سايي با هدف بهره گيري از ظرفيتهاي علوم اجتماعي وتكنيكهاي رفتاري در مديريت مصرف بهينه برق مشتركان خانگي و تجاري،همگام با تجارب جهاني در توانير برگزار شد.

سخنگوي صنعت برق در نشست با اصحاب رسانه عنوان كرد
20برابر سرمايه گذاري انجام شده در مديريت مصرف پيك تابستان منافع اقتصادي حاصل شد

دكتر رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق كشور،دستاوردهاي برنامه هاي مديريت مصرف برق شركت توانير طي پيك تابستان امسال را در نشست با اصحاب رسانه تشريح كرد.

امروز و همزمان با سفر وزير نيروانجام مي شود
افتتاح3 نيروگاه به ارزش سرمايه گذاري 476 ميليارد تومان در كرمان

چکیده خبر موجود نیست.

مديرعامل شركت توانيردرمراسم توديع ومعارفه مديران سابق وجديد دفتربازرسي وپاسخگويي به شكايات توانير
صنعت برق جزو سالمترين سازمانهاي كشوردرحوزه سلامت اداري است

طي احكام جداگانه ازسوي مديرعامل و رييس هيات مديره شركت توانير،مهندس كرم رضايي به سمت مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات و مهندس سيد محسن وهابي به سمت سرپرست هسته گزينش شركت توانير منصوب شدند.

انتصاب مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايات توانير

با صدور حكمي توسط رئيس هيئت مديره و مديرعامل توانير، مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايات توانير منصوب شد.

رييس جمهور درپاسخ به نامه وزير نيرو وبا تاكيد برمزاياي طرح در رونق اقتصادي كشور
تامين اعتبار طرح برقدار كردن چاههاي كشاورزي مساله اي حايز اهميت است

دكترحسن روحاني درپي نوشت درخواست وزير نيرو ،طرح برقداركردن چاههاي كشاورزي را "مساله حايز اهميت" توصيف و دستور "مساعدت" دراين خصوص راصادر كرد.

تخصيص صد درصدي اعتبارات خريد تضميني انرژي برق تجديد پذير از سرمايه گذاران

استان آذربايجان شرقي پنجمين استان كشور از نظرظرفيت منصوبه انرژي هاي تجديد پذيراست.

دكترفرخزاد سخنران كليدي نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند تاكيد كرد
امنيت سايبري مهمترين چالش شبكه هاي هوشمند

مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران ،مسايل سايبري را به عنوان يكي از عوامل آسيب پذيري شبكه هاي هوشمند مورد توجه قرار داد و بر انجام مراقبتهاي ويژه دراين خصوص تاكيد كرد.

مهندس رخشاني مهر در نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي
هوشمندسازي صنعت توزيع برق با 24 برنامه نمادين در2 سال اجرا مي شود

معاون هماهنگي توزيع شركت توانيردر آيين گشايش نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي (دانشگاه صنعتي شريف) 24 برنامه نمادين ستاد صنعت برق كشور براي هوشمند سازي صنعت توزيع برق طي 2 سال آينده واجراي ماهانه يك طرح ملي در اين خصوص را تشريح كرد.

كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي آغاز شد
ارايه 69 مقاله علمي درنهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي

آيين گشايش نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي ونمايشگاه جانبي در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.

افزايش 80 درصدي دريافت انرژي برق از نيروگاه بادي منجيل

انرژي برق دريافتي از نيروگاه بادي منجيل نسبت به سال گذشته، 80 درصد افزايش يافت.

27-28 آذرماه جاري
نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

آيين گشايش نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند فردا چهارشنبه 27 آذر از سوي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف در محل اين دانشگاه برگزار مي شود.

نشست تخصصي برنامه ريزي كلان تحقيقات صنعت برق برگزارشد

نشست تخصصي توانير با عنوان "برنامه ريزي كلان تحقيقات صنعت برق" ازنشستهاي 12گانه تخصصي جشنواره پژوهش وفن آوري صنعت آب وبرق كشوردرپژوهشگاه نيرو برگزارشد.

چهاربخش از گزارش هاي ترازنامه انرژي منتشر شد

چهار بخش از گزارش هاي ترازنامه انرژي ويژه بخش هاي انرژي هسته اي، انرژي هاي تجديدپذير، زغال سنگ و بهينه سازي مصرف انرژي منتشر شد.

درآيين گشايش جشنواره پژوهش وفن آوري صنعت آب وبرق
وزيرنيرو براهميت پژوهش درحوزه مديريت مصرف ونقش آن درتاب آوري كشورتاكيد كرد

دكتراردكانيان درآيين گشايش جشنواره پژوهش وفن آوري صنعت آب وبرق كشور،اصلاح الگوي مصرف را ازمباحث ضروري درارتقاي تاب آوري كشوربرشمرد و ازپژوهشگران و محققان كشور دعوت كرد پژوهش دراين عرصه را با جديت پيگيري كنند.

وزيرنيرودرآيين گشايش سي وچهارمين كنفرانس بين المللي برق (psc)
هيچگونه محدوديتي درچرخش چرخهاي اقتصاد وتوليد كشور ازبابت تامين برق وجود ندارد

وزيرنيرو درآيين گشايش سي وچهارمين كنفرانس بين المللي برق ،تغيير رفتارمصرفي درجامعه ،پيدايش كسب وكارهاي مبتني بربهينه سازي ومديريت مصرف ،ديپلماسي برق ،توسعه بازارهاي رقابتي و متنوع سازي درآمدها را از موضوعات مورد انتظار واثربخش كنفرانس بين المللي برق در سالهاي آتي برشمرد.

وزير نيرو
حفظ پايداري شبكه برق و جلوگيري از خاموشي سراسري براي شانزدهمين سال متوالي

اردكانيان با اشاره به پديده فروپاشي شبكه برق يا خاموشي خارج از برنامه (Blackout) اظهار كرد: اين اتفاق خاص كشورهاي در حال توسعه نيست و به عنوان مثال چند ماه گذشته انگلستان، كانادا، آذربايجان و ارمنستان گرفتار اين مسئله شدند، در حالي كه ايران با تدابير انديشيده شده حدود 16 سال فروپاشي صنعت برق نداشته است.

رشد 76 درصدي توليد انرژي برق در نيروگاه آبي سپيدرود

ميزان توليد انرژي برق نيرو گاه آبي سد سپيدرود در سال جاري نسبت به سال گذشته، 76 درصد رشد داشته است.

رشد 66 درصدي توليد انرژي برق در نيروگاه بادي منجيل

ميزان توليد انرژي برق نيرو گاه بادي منجيل در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 66 درصد رشد داشته است.

هفتمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران برگزار مي شود

هفتمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران ،خرداد ماه در تهران برگزار مي شود.
صفحه 4 از 13