صفحه 4 از 4

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري
صنعت آب وبرق بازاري گسترده براي محصولات دانش بنيان است

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري گفت: وزارت نيرو و صنعت آب و برق در تجاري سازي و داخلي سازي پيشرو بوده و ايده هاي جديد نيازمند حمايت هاي خاص است.

با حضور وزير نيرو و معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري
تفاهم نامه توسعه زيست بوم نوآوري و فناوري در حوزه آب و برق كشور به امضا رسيد

تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به منظور حمايت از "توسعه زيست بوم نوآوري و فناوري در حوزه آب و برق در كشور" به امضا رسيد.

مديرعامل توانير تاكيد كرد
تداوم نهضت بهينه سازي مصرف به عنوان استراتژي صنعت برق / هدف گذاري توانير براي برقي كردن موتورهاي برقي

مديرعامل توانير با اشاره به آلودگي هوا و معضلات مربوط به آن، در خصوص طرح هاي صنعت برق كشور براي مديريت اين مساله بيان كرد: يكي از سياست هاي ما كاهش آلودگي كلان شهرهاست. اين سياست در قالب توسعه حمل و نقل برقي با اولويت توسعه حمل و نقل موتورسيكلت هاي برقي است.

ورود جدي توانير به موضوع سيستم حمل و نقل برقي
مسئول طرح تامين زيرساخت و توسعه حمل و نقل برقي منصوب شد / اولويت نخست، موتورسيكلت هاي برقي

با صدور حكمي توسط مديرعامل توانير، مهندس رخشاني مهر به عنوان مسئول اجراي تامين زيرساخت و توسعه حمل و نقل برقي منصوب شد.
صفحه 4 از 4