چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع ارديبهشت 88 در كرمان برگزار مي شود

چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق به منظور ارتقاي سطح دانش و فن آوري و سيستم هاي توزيع برق، تبادل اطلاعات بين صاحبنظران، پژوهشگران و متخصصان فعال در اين عرصه، افزايش كمي و كيفي تحقيقات و ارائه آخرين دستاوردهاي روز اين صنعت و تلاش در جهت رشد و پويايي شركتهاي توزيع و... 16 و 17 ارديبهشت آينده در كرمان برگزار مي شود.

اجراي طرح تعويض خانه به خانه لامپها در خراسان جنوبي

طرح تعويض خانه به خانه لامپها در استان خراسان جنوبي اجرا مي شود.

تقدير ازمعلمان برگزيده درآموزش مديريت مصرف برق و تداوم طرح آموزش مديريت مصرف در مدارس شهر تهران

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ طي مراسمي ازمعلمان برگزيده مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به منظور همكاري درزمينه آموزش مديريت مصرف برق تقدير مي كند.

در استان مازندران
لامپهاي 50 و70 وات جايگزين لامپهاي 125 و250 وات معابر مي شوند

لامپهاي 50 و70 وات معابر استان مازندران جايگزين لامپهاي 125 و250 وات مي شوند.

برگزاري نخستين نشست هم انديشي توزيع برق با صاحبنظران دانشگاهي

نخستين نشست هم انديشي صنعت توزيع برق و دانشگاه باعنوان" پژوهش، تحقيق، توسعه و كارآمدي"با حضور روسا و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده هاي برق دانشگاههاي تهران در محل ستاد راهبردي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ برگزار شد.

همزمان با دهه فجر
88 طرح صنعت برق در استان قزوين به بهره برداري مي رسد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان قزوين گفت: همزمان با دهه فجر امسال 88 طرح صنعت برق در استان قزوين به بهره برداري مي رسد.

شناسايي اشتراكهاي ديماندي فاقد لوازم اندازه گيري در اهواز

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز گفت: با وجود اقدامات موثري كه در زمينه جمع آوري انشعابهاي غيرمجاز انجام شده و به رغم جمع آوري چراغهاي پرمصرف اصناف در سطح مناطق چهارگانه ضرورت دارد كه اشتراكهاي ديماندي فاقد لوازم اندازه گيري و يا داراي لوازم اندازه گيري معيوب شناسايي شوند تا روند كاهش تلفات انرژي در مسير پرشتاب تر و مؤثرتري قرار گيرد.

نصب 144 دستگاه ترانسفورماتور جديد در شمال شرق اهواز

به منظور تقويت و پايداري شبكه برق، 144 دستگاه ترانس جديد در حوزه هاي مختلف شمالشرق اهواز نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

تهيه و تجهيز سيستم جامع برنامه ريزي در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

معاون دفتر برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گفت: اين شركت تا نيمه اسفند سال جاري به سيستم جامع برنامه ريزي مجهز مي شود.

تاكيد بر تهيه طرح جامع بهينه سازي شبكه از سوي مناطق برق تهران بزرگ

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بر تهيه طرح جامع پنج ساله بهينه سازي شبكه در هر يك از مناطق برق تحت پوشش معاونتهاي اجرايي تاكيد كرد.

تاكيد مهندس بهزاد بر ضرورت ارائه راهكارهاي مناسب در جهت تلاش براي جلوگيري از افت انرژي

مدير عامل شركت توانير از اقدامات شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در زمينه مديريت مصرف برق و اعتدال روشنايي معابرشهر تهران تقديركرد.

آغاز عمليات اجرايي ايستگاه 20/132 كيلوولت GIS غدير شهرستان مشهد

عمليات اجرايي ايستگاه 20/132 كيلوولت GIS غدير واقع در ابتداي بلوار 22 بهمن براي تامين برق قطار شهري شهرستان مشهد آغاز شد.

تهيه طرح جامع بهينه سازي شبكه با هدف كاهش تلفات انرژي و مديريت مصرف در توزيع برق تهران بزرگ

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بر تهيه "طرح جامع بهينه سازي شبكه" از سوي مناطق با هماهنگي ستاد معاونتهاي اجرايي به منظور كاهش تلفات انرژي و مديريت مصرف در شبكه تاكيد كرد و گفت: برنامه هاي سال آتي شركت بايد بر اساس محورهاي فوق هدايت شود.

تشكيل جلسه ستاد برق استان كرمان با حضور مديرعامل توانير

مدير عامل شركت توانير به همراه جمعي از مديران ارشد توانير و صنعت برق كرمان از واحدهاي بخار نيروگاه كرمان بازديد كرد .

اجراي يازدهمين مانور ضربتي اصلاح شبكه برق رساني در محدوده منطقه برق نارمك

يازدهمين مانور ضربتي اصلاح شبكه برق رساني در محدوده برق نارمك در معاونت اجرايي شمال شرق برگزار شد.

طرح تحقيقاتي ديسپاچينگ شمالشرق در زمينه ساخت دستگاه متعادل كننده بار شبكه اجرايي مي شود

در هفدهمين جلسه هماهنگي و بهبود بهره برداري شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ مقرر شد با توجه به وضعيت نامتعادلي بار در شبكه هاي فشار ضعيف و تلفات ناشي از اين عامل در شبكه، طرح تحقيقاتي ارائه شده ديسپاچينگ معاونت اجرايي شمال شرق در زمينه" طراحي و ساخت دستگاه متعادل كننده بار" اجرايي شود.

زمينه همكاريهاي علمي و تحقيقاتي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با جهاد دانشگاهي فراهم مي شود

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ و جهاد دانشگاهي در زمينه همكاريهاي علمي، پژوهشي و تحقيقاتي مشترك اعلام آمادگي كردند.

پنجمين هم انديشي مديريت مصرف انرژي و كيفيت توان الكتريكي برگزار مي شود

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ پنجمين هم انديشي مديريت مصرف انرژي و كيفيت توان الكتريكي را پنجم اسفند امسال برگزار مي كند.

نتايج طرح مشاركت اصناف در صرفه جويي مصرف برق اعلام شد

نتايج طرح مشاركت اصناف تهران بزرگ در طرح صرفه جويي مصرف برق اعلام شد.

كاهش 5/15 مگاوات مصرف برق در استان كردستان

شركت توزيع برق كردستان توانسته است با اعمال راهكارهاي مديريت مصرف انرژي تا دي سال جاري 5/15 مگاوات كاهش بار داشته باشد.